Cholq’ij – Święty Kalendarz Majów

jako narzędzie samopoznania

dowiedz się o swojej energii pochodzenia, przeznaczeniu i wyzwaniach

Dzisiejsza energia dnia

12 TZ’IK’IN

Dzisiaj, 15.10.2020, wschód Słońca wyznacza nam Nawal Kab’lajuj (12) Tz’ik’in,

Nawal fortuny, kreatywności, produktywności, szczęścia, komunikacji, wizji, marzeń i ptaków. Dzień Tz’ik’in przynosi szczęście i sprzyja naszej ekonomii, przedsięwzięciom biznesowym, uwolnieniu energii pieniądza. To dobry dzień aby prosić o wizje oraz znaki we śnie, aby komunikować się z ptakami, a także odczytywać znaki, we śnie, aby komunikować się z ptakami, a także odczytywać znaki, zwłaszcza te związane z Powietrzem.

Tz’ik’in dosłownie oznacza ptaka, reprezentuje szczęście i fortunę, prosperity. Tz’ik’in jest pośrednikiem między Niebem a Ziemią, który niesie i przekazuje wiadomości między Stwórcą a ludźmi.

Tz’ik’in zbiera nasiona (intencje) i przynosi bogactwo materialne i duchowe. Przybliża nas do naszego szczęścia, uczy aby nie pragnąć tego, co inni mają i posiadają. Tz’ik’in to wolność i domena powietrza, niezależność, siła i komunikacja między gatunkami.

Dzisiejsza energia dnia

Energia dnia 17.06.2024

Dzisiaj, 17.06.2024, według Cholq’ij, świętej rachuby czasu Majów, od wschodu Słońca towarzyszy nam energia Jun (1) Ajmaq. Dzień rozpoczynający trecenę Ajmaq to dobry moment na zapoczątkowanie działań związanych z tą energią, przygotowanie się do wyzwań jakie przyniosą kolejne dni, związanych z pozbyciem się poczucia winy wobec siebie i innych, co powoduje uzdrowienie i uwolnienie, możliwość […]

Cholq’ij – święty kalendarz Majów

Cholq’ij (Tzolkin), czyli święty kalendarz Majów, to starożytne narzędzie oparte m. in. na wielowiekowej obserwacji ciał niebieskich. Pozwala określić energię urodzeniową oraz energię przeważającą w każdym dniu, co z kolei pomaga lepiej zrozumieć siebie, swoje miejsce w tej przestrzeni, potrzeby i zachowanie innych oraz podpowiada kiedy najlepiej wykonać konkretne czynności.

daysign

Naguale

Nagualami nazywane jest 20 następujących po sobie dni, każdy niesie innego rodzaju energię, potencjał i możliwości.

TZ'IK'IN

TZ'IK'IN

Tz’ik’in to Nawal fortuny, kreatywności, produktywności, szczęścia, komunikacji, wizji, marzeń i ptaków. Totemem zwierzęcym Tz’ik’in jest ptak, najczęściej orzeł lub quetzal.

T'Z'I

T'Z'I

T’zi’ to prawo rządzące Wszechświatem, kosmiczna sprawiedliwość, autorytet i siła wprowadzająca tę sprawiedliwość w życie, strażnik wszystkiego co stworzone, bezwarunkowa miłość.

KAN

KAN

Kan to Nawal witalności, ewolucji, seksualności, zwinności, woli i pasji, pierzastego węża, Kukulkana. Totemem zwierzęcym Kan jest wąż.

 

AJPU

AJPU

Ajpu to Nawal oznaczający Słońce, Stwórcę, łączący w sobie energię wszystkich 20 Nawali. To także symbol myśliwego polującego z dmuchawką, ojca, relacji z Bogiem.

Translate »