CHOLQ’IJ – ŚWIĘTY KALENDARZ MAJÓW

CHOLQ’IJ – ŚWIĘTY KALENDARZ MAJÓW Cholq’ij (Tzolkin), to starożytne narzędzie oparte m. in. na wielowiekowej obserwacji ciał niebieskich. Pozwala określić energię urodzeniową oraz energię przeważającą w każdym dniu, co z kolei pomaga lepiej zrozumieć siebie, swoje miejsce w tej przestrzeni, potrzeby i zachowanie innych oraz podpowiada kiedy najlepiej wykonać konkretne czynności. Mi bardzo pomogło i nadal pomaga.

Dzisiaj, 11.10.2020, od wschodu Słońca Cholq’ij wskazuje nam energię Waqxaquib’ (8) B’atz’. To nasze relacje w parze, a także nici, z których tkany jest czas, pępowina, którą jesteśmy połączeni z kosmosem, to nasze wewnętrzne dziecko, dziecięca radość, kreatywność i początek. Symbolem zwierzęcym B’atz’ jest małpa

Przez kolejne 19 dni będą pojawiały się inne energię i 28.10.2020 znów spotkamy Q’anil, tym razem w innej sile (inaczej Tonie, Tonalu, których z kolei jest 13).

Następujące po sobie 20 Naguali w liniowo rosnących tonach (od 1 do 13) tworzą 260 dniowy cykl (20*13=260) kalendarza Cholq’ij. Więcej o Nagualach przeczytasz TUTAJ  a o Tonach przeczytasz TUTAJ.

Cholq’ij jest używany do celów sakralnych i ceremonialnych – członkowie Starszyzny Majów zwani Ajq’ij (Contadores del Tiempo, astrologowie liczący czas) ustalają predyspozycje osób na podstawie ich daty urodzenia, co determinuje ich obowiązki pełnione w społeczności, ustalają daty ceremonii, ustalają najlepszy czas na wykonanie określonych zadań, itp. Cholq’ij (Tzolkin, zwany potocznie Kalendarzem Majów) może pomóc w samopoznaniu oraz odnalezieniu się w czasach dużych zmian na Ziemi, które obecnie tworzymy. Pozwala dostrzec jak przebiegają małe i duże cykle kosmiczne oraz jak wykorzystać to w życiu codziennym. Warto wspomnieć, że Majowie używają również cyklicznego 365 dniowego kalendarza Haab, który wyznacza pory roku i służy m.in. do celów rolniczych oraz Długiej Rachuby Czasu (Cuenta Larga), w której rok (tun) trwa 360 dni.

W razie pytań służę pomocą, wiedzę uzyskałem z pewnego źródła – od Starszyzny Majów, od kilu Ajq’ij, oraz przez swoje codzienne obserwacje, które prowadzę od paru lat. Energie związane z kalendarzem Cholq’ij trudno dokładnie opisać słowami i sklasyfikować, są bardzo subtelne i wzajemnie ze sobą powiązane. Jedyna droga to ich codzienna obserwacja, doświadczanie i odczuwanie. Dlatego stale pracuję z Cholq’ij i pogłębiam jego pojmowanie.

Na tej stronie będę zamieszczał opisy energii towarzyszących nam każdego dnia. Wykonuję również analizy urodzeniowe pomagające zrozumieć własne predyspozycje, zagrożenia oraz swoją misję.

W tym celu proszę o KONTAKT

Więcej o Analizach Urodzeniowych przeczytasz TUTAJ.

Na koniec chciałbym przestrzec przed szukaniem informacji o Cholq’ij w przypadkowych źródłach, zwłaszcza internetowych. Często strony tworzone są w celach czysto komercyjnych, bez zachowania rzetelności prezentowanych treści. Powstało również wiele modyfikacji Cholq’iij, np. Dreamspell doktora Jose Arguelles, które w różnych stopniach odbiegają od oryginału i nie są akceptowane przez Starszyznę Majów jako źródło wiedzy pochodzące od Przodków. Jest to zupełnie zrozumiałe, ponieważ Majowie chronili swoją kulturę i wiedzę przez tysiąclecia znosząc wiele wyrzeczeń i prześladowań, aby móc korzystać z dziedzictwa Przodków w oryginalnej formie. Nie znamy intencji stworzenia modyfikacji Cholq’ij, więc korzystanie z nich może mieć nieprzewidziane skutki. Łączenie się z energiami Cholq’ij, to praca bardzo subtelna, więc warto zadbać o to, aby korzystać z narzędzia o sprawdzonej, mającej tysiące lat tradycji.

Przyjemnej lektury ☀

Translate »