Jeśli masz chęć i możliwość, aby wesprzeć rozwój niniejszej strony oraz wszelkich innych działań związanych z badaniem, promowaniem i kultywowaniem tradycji i wierzeń ludów rdzennych, w szczególności Słowian i Majów, to możesz zrobić na konto:

Mayan Calendar
74 1750 1312 6882 2436 9481 3600

In Lak’ech Ala K’in

Dziękuję

Translate »