Energia dnia 06.11.2020

 In Energia dnia

Dzisiejszy dzień, 06.11.2020, to wg Cholq’ij Waqxaquib’ (8) Noj. Noj to mózg, zamysł, wiedza wynikajaca z Ziemi, kolektywna inteligencja naszej Planety wraz ze wszystkimi istotami Ją zamieszkujacymi, umiejętność przekucia wiedzy w mądrość, czyli wykorzystania jej w praktyce.

Energia Noj daje sposobność, aby wsłuchać się Ziemię, przytulić ją (także dosłownie leżąc lub tuląc pionową skałę) i uzyskać od niej wiedzę. Dobry czas na naukę, pracę umysłową, analizowanie, szukanie racjonalnych rozwiązań, nowych pomysłów, nie zapominając o odpoczynku. Ważne, aby tego dnia nasze myśli były pozytywne, bo jest to ziarno, którego plon zbierzemy.

Osoby urodzone w dniu Noj, są poczęte w Toj, a ich przeznaczeniem jest Kan. Osoby inteligentne, logicznie myślące, pomysłowe, ambitne. Świadomie korzystając z energii Noj dążą do uzyskiwania wiedzy, dzielenia się nią i wykorzystywania w praktyce, czyli przekuwania jej w mądrość.
W negatywnym aspekcie, przy nieuświadomionej energii osoby Noj mogą być dumne, wywyższające się mściwe. Ciemna strona Noj może powodować poczucie oddzielenia od Ziemi i własnego ciała oraz pozostawanie głęboko w umyśle, definiowanie poprzez własny osąd, etykietowanie. Rozwiązaniem jest skupianie uwagi na obecności w „teraz” oraz na fizycznym doświadczaniu świata materialnego.

Jesteśmy w trecenie T’zi’. Energia treceny rozjaśnia nam kwestie związane ze sprawiedliwośią i miłością w wymiarze kosmicznym, w tym prawa obowiązujące w Naturze.
Energia Tz’i’ to autorytet zapewniający sprawiedliwe kosmiczne reguły obowiązujące wszystkich bez wyjątku. Tz’i’ daje również wiarę i zaufanie, że pewnie zdążamy do celu otoczeni dobrą opieką i bezwarunkową miłością. Zapewnienie że wszyscy mamy jednakowe prawa, odpowiadamy za każdy nasz czyn i ponosimy jego konsekwencje jest przejawem najwyższej bezwarunkowej miłości, ponieważ każdy dostaje dokładnie to czego potrzebuje do wzrostu.
Pamietaj że Twoim podstawowym prawem jest wolność wyboru, którą dał Ci Stwórca. Nie zwalnia Cię to z odpowiedzialności za podjęte decyzje, a wręcz przeciwnie. Zapewnia Ci również bezpieczeństwo, że nikt bez Twojej zgody nie może wyrządzić Ci szkody nie ponosząc konsekwencji, dlatego uważaj na co dajesz przyzwolenie.
Trecena Tz’i’ to również czas na uregulowanie tematów urzędowych, prawnych, poprawę lub nawiązanie nowych relacji. Należy unikać konfliktów, zwłaszcza z prawem.

Energia Noj wprowadza do treceny Tz’i’ zdolność do logicznego i analitycznego myślenia, znajdowania rozwiązań, nowych pomysłów, układania planów, zdolność do przemiany wiedzy w mądrość, czyli umiejętność zastosowania jej w praktyce.

Ton 8 wprowadza harmonię i kosmiczną sprawiedliwość, uczy nas balansu zgodnie z zasadą: jak na górze, tak na dole. 8 symbolizuje również stabilność i kompletność, sprzyja przeprowadzaniu ceremonii.

Połączenie energii 8 Noj bardzo sprzyja zbliżeniu się do Ziemi, poczuciu jej, pomedytowaniu z Nią, zrobieniu ceremonii dla Niej. Jeśli szukasz rozwiązania jakiegoś tematu i nie możesz go znaleźć, możesz dzisiaj położyć się na Ziemi lub przyłożyć do Niej głowę i poproś o pomoc.
Ton 8 pomoże Ci dzisiaj znaleźć równowagę i harmonię między tym co pochodzi z rozumu (co wspiera dzisiejsza energia Noj) i tym co z serca (na miłość otwiera nas energia treceny T’zi’. Dobry moment na odkrycie rozwiązań, które pomogą Ci wyjść z rutyny i pobudzą do działań rezonujacych z Twoim wnętrzem.

Otwórz serce, oddychaj do niego powoli i głęboko, poczuj wypełniającą Cię miłość. Pozwól umysłowi na połączenie z sercem, bez próbowania rozumienia tego procesu, bez szukania powodów. Pozostań w skupieniu i uważności, poprzez przestrzeń serca nawiązujesz kontakt ze swoją boską cząstką i możesz poprzez umysł stwarzać to czego ona pragnie i potrzebuje. Kreuj piękną rzeczywistość pamiętając o istotach, które Cię otaczają.

Przypominam, że zgodnie z Cholq’iij energia dnia rozpoczyna się wraz z pierwszymi promieniami Słońca, niezależnie od miejsca (strefy czasowej) na Ziemi i kończy się wraz z kolejnym wschodem, kiedy to witamy nową energię.

Pozdrawiam słonecznie ☀

Zostaw Komentarz

Translate »