Energia dnia 09.11.2020

 In Energia dnia

Według sakralnego kalendarza Majów dzisiaj, 09.11.2020, ze wschodem Słońca witamy energię Junlajuj (11) Ajpu, Nawal oznaczający Słońce, Stwórcę, łączący w sobie energię wszystkich 20 Nawali. To także symbol myśliwego polującego z dmuchawką, ojca, relacji z Bogiem. Energia Ajpu wspiera nas w pokonywaniu wyzwań, zwłaszcza związanych z ego, słabości, w dążeniu do rozwoju, oświecenia, znalezieniu w sobie wytrwałości i cierpliwości w dążeniu do celu. Doskonały dzień na stawienia czoła własnym lękom, na okazanie ojcowskiej miłości i bycie przykładem dla dzieci, na poprawę relacji z ojcem i innymi mężczyznami w rodzinie. To najsilniejsza energia męska, więc należy jej używać z wyczuciem, aby czegoś nie zniszczyć lub kogoś nie zranić.

Pokłońmy się dzisiaj Ojcu Słońce, podziękujmy za życie oraz za wszystkie wyzwania, które pozwalają nam docenić jego wartość i zrozumieć czym jest szczęście.

Osoby urodzone w Ajpu pochodzą z E, a ich przeznaczeniem jest Q’anil. Osoby obdarzone zdolnościami przywódczymi i artystycznymi (zwłaszcza muzyka, taniec, rękodzieło), dobrzy ojcowie, obrońcy Natury. Potrafią osiągnąć każdy cel odważnie pokonując przeszkody i odnaleźć się w każdej sytuacji. Dobrzy organizatorzy, pracownicy, przyjaciele. Osoby pewne siebie, sprawnie planujące działania, niezależne, często selektywne w doborze towarzystwa. Zagrożeniem jest skupienie się na zaspakajaniu zachcianek ego, zamiast na dawaniu światła (Słońce w środku jest czarne). Nieuświadomiona energia Ajpu może przejawiać się jako autorytatywność, mściwość, problematyczność, przesadna podejrzliwość, wrogość wobec wszelkiej krytyki, czy skłonność do obrażania się.

Jesteśmy w trecenie T’zi’. Energia treceny rozjaśnia nam kwestie związane ze sprawiedliwośią i miłością w wymiarze kosmicznym, w tym prawa obowiązujące w Naturze.
Energia Tz’i’ to autorytet zapewniający sprawiedliwe kosmiczne reguły obowiązujące wszystkich bez wyjątku. Tz’i’ daje również wiarę i zaufanie, że pewnie zdążamy do celu otoczeni dobrą opieką i bezwarunkową miłością. Zapewnienie że wszyscy mamy jednakowe prawa, odpowiadamy za każdy nasz czyn i ponosimy jego konsekwencje jest przejawem najwyższej bezwarunkowej miłości, ponieważ każdy dostaje dokładnie to czego potrzebuje do wzrostu.
Pamietaj że Twoim podstawowym prawem jest wolność wyboru, którą dał Ci Stwórca. Nie zwalnia Cię to z odpowiedzialności za podjęte decyzje, a wręcz przeciwnie. Zapewnia Ci również bezpieczeństwo, że nikt bez Twojej zgody nie może wyrządzić Ci szkody nie ponosząc konsekwencji, dlatego uważaj na co dajesz przyzwolenie.
Trecena Tz’i’ to również czas na uregulowanie tematów urzędowych, prawnych, poprawę lub nawiązanie nowych relacji. Należy unikać konfliktów, zwłaszcza z prawem.

Energia Ajpu wnosi do treceny Tz’i’ zdolność do nawiązania bezpośredniej relacji ze Stwórcą, do poczucia w sobie świętości i możliwości boskiej kreacji w świecie materialnym. Przynosi również pewność, że wybralismy właściwą drogę i chęć do pokonywania przeciwności.

Ton 11 uczy nas przez poznawanie dysonansów i różnorodności, więc mogą pojawić się dzisiaj wyzwania, zwłaszcza związane z akceptacją tego co odmienne. Może przynieść sytuacje, których celu nie rozumiemy, a których znaczenie poznamy później.
Ton 11 jest również związany z dynamiką i przyspieszeniem zmian.

Dzień 11 Ajpu, to połączenie dynamiki i ekspansji w stronę wszystkich granic, a nawet poza nie, z blaskiem Słońca. Pamiętaj, że żeby doświadczyć swojego światła i światła innych może być potrzebne doświadczenie ciemności jako tła. Dobrze oddaje to poniższy cytat:

<<“Pomyśl o tym w ten sposób.” powiedział Bóg. “Ty jesteś jak świeca w blasku słońca. Och, to jest w porządku. Wraz z milionem innych świec, tworzysz słońce. A słońce nie może być słońcem bez ciebie. Słońce będzie istniało bez jednej ze swych świec i jednocześnie nie będzie słońca w ogóle, gdyż nie będzie świeciło tak jasno. Jak więc przekonać cię, że jesteś światłem, kiedy otacza cię wyłącznie światło? Oto jest pytanie.

“Dobra,” odparła mała Duszyczka. “jesteś Bogiem, wymyśl coś!”

Bóg raz jeszcze uśmiechnął się. “Już to zrobiłem” Rzekł. “Ponieważ nie możesz zobaczyć siebie jako światło, gdy znajdujesz się w świetle, otoczymy cię ciemnością.”

“Co to jest ciemność?” Zapytała Duszyczka.

Bóg odpowiedział: “To jest to, czym nie jesteś”

“Czy należy się bać ciemności?” Zawołała Duszyczka.

“Tylko jeśli tak zadecydujesz.” Odpowiedział Bóg. “Nic nie jest naprawdę straszne, chyba, że tak postanowisz. Widzisz, my stwarzamy to wszystko. Mamy udawać.”

“Och!” Powiedziała Duszyczka, czując się już znacznie lepiej.

I wtedy Bóg wyjaśnił, że w celu doświadczenia czegokolwiek, pojawia się jego dokładne przeciwieństwo. “Wolność jest wielkim darem,” rzekł Bóg, “ponieważ bez niej nie można wiedzieć, czym coś w istocie jest. Nie można poznać ‘ciepła’ bez ‘zimna’, ‘dołu’ bez ‘góry’, ‘szybko’ bez ‘wolno’, ‘lewo’ bez ‘prawo’, ‘tu’ bez ‘tam’, ‘teraz’ bez ‘potem’. Tak więc, kiedy jesteś otoczona ciemnością, nie potrząsaj pięścią, nie podnoś głosu i nie przeklinaj ciemności. Bądź raczej światłem ponad ciemnością i nie złość się. Wtedy poznasz, kim naprawdę jesteś i wszyscy inni poznają to również. Pozwól swojemu światłu świecić tak, by wszyscy widzieli jak wyjątkowa jesteś.

“Masz na myśli, że w porządku jest pokazywanie innym swojej wyjątkowości?” Zapytała Duszyczka.

“Oczywiście!” Zachichotał Bóg. “To jest bardzo w porządku! Ale pamiętaj, ‘wyjątkowy’ nie znaczy ‘lepszy’. Każdy jest wyjątkowy, na swój sposób. Jednak wielu o tym zapomniało. Zobaczą, że to dobrze, że jesteś wyjątkowy dopiero wtedy, gdy ty to zauważysz.”

“Wow,” Powiedziała Duszyczka, tańcząc, skacząc i śmiejąc się z radości. “Mogę być tak wyjątkowa jak zechcę!

“Tak, i możesz zacząć już teraz.” Powiedział Bóg, który skakał, tańczył i śmiał się wraz z nią. “Jaką częścią wyjątkowości chcesz być?” >>*

Połączenie tonu 11 i energii Ajpu przynosi pewność siebie i decyzyjność, więc odpowiedz sobie na to pytanie, z wdzięcznością korzystaj z mocy Ajpu i stanowczo realizuj swoje zamierzenia. Bądź skupiony na swoich celach, świadomie dokonuj wyborów przybliżających Cię do ich realizacji, pamiętając że zawsze zawsze trzeba ponieść jakieś koszty i dokonać wyrzeczeń. Bez narzekania na trudności staw czoła wyzwaniom wyzwaniom, zaakceptuj towarzystwo obaw, jeśli się pojawią, jednocześnie bez zasilania ich swoją uwagą. Obudź w sobie wojownika i osiągaj śmiało to czego pragniesz!

Przypominam, że zgodnie z Cholq’iij energia dnia rozpoczyna się wraz z pierwszymi promieniami Słońca, niezależnie od miejsca (strefy czasowej) na Ziemi i kończy się wraz z kolejnym wschodem, kiedy to witamy nową energię.

Słonecznie pozdrawiam ☀

*Cytat pochodzi z: „Duszyczka i Słońce”, autor: Neale Donald Walsch
Tytuł oryginału: “The Little Soul and The Sun”. Całość czyta się około 5 minut, pełna treść dostępna np. tu:
http://homnis.pl/lektura/duszyczka-i-slonce/

Zostaw Komentarz

Translate »