Energia dnia 20.12.2020

 In Energia dnia

Dzisiaj, 20.12.2020, od wschodu Słońca, Cholq’ij – sakralny Kalendarz Majów, wskazuje nam dzień Oxlajuj (13) Imox, Nawal zmiany, Wody, życia, duchowych i paranormalnych mocy, działań pionierskich, szaleństwa. Totemem zwierzęcym Imox jest krokodyl.

Imox symbolizuje wyjście życia z wody na ląd, więc jest to energia sprzyjająca inicjowaniu pionierskich przedsięwzięć, które nawet mogą wydawać się szalone. To też energia związana z naszymi emocjami, więc warto zadbać aby dzisiaj zachować spokój dla siebie i otoczenia. Warto dzisiaj odpocząć przed kolejnymi działaniami, wyciszyć emocje.

Imox jest Nawalem wody i zmiany,
wszystkich miejsc, w których znajduje się życiodajny płyn. Imox to także symbol ukrytych sił Natury, duch deszczy, produktywności i zdolności mózgu. Jest to naturalna inteligencja ludzkiego umysłu, który pomaga sercu komunikować się ze Stwórcą. Imox to Nawal, który pomaga nam odbierać kosmiczne wiadomości.

Nawal Imox wiąże się z dziwnymi i niezwykłymi zdarzeniami, wiąże się z obecnością życia w kosmosie i kometami, które rozprzestrzeniają życie na odległe planety. Dzień, w którym siły natury wyraziły się za pomocą szaleństwa.

Dzień Imox zachęca do podziękowania Wodzie za życie i oczyszczenie oraz zastanowienia się jak możemy wyrazić Jej wdzięczność naszym zachowaniem, np. nie zanieczyszczając rzek, jezior, nie produkując więcej ścieków niż musimy, itp.

OSOBY IMOX

Osoby niosące Imox mają zdolności telepatyczne, nawal daje im niemal nadprzyrodzoną intuicję. Mają zdolność do sprowadzania deszczu i mogą leczyć choroby, w szczególności choroby psychiczne. Imox’e słuchają kosmicznych wiadomości i przekazują je do swoich społeczności. Otaczanie się osobami Imox jest korzystne, ponieważ pomagają przynieść spokój i zwiększyć uśpione moce tych, którzy wchodzą z nimi w kontakt. Osoby niosące Imox poczęte są w Aj, a ich przeznaczeniem jest Toj.

Jesteśmy w ostatnim dniu treceny Toj. To czas wysłuchania potrzeb innych, czas związany ze spłatą naszych zobowiązań, nie tylko materialnych, czas powrotu do równowagi pomiędzy tym co otrzymujemy i dajemy. Wszystko opiera się na wymianie energetycznej (nawet jeśli przybiera postać materialną) i zostanie prędzej czy później spłacone. Jeśli zaniedbujemy lub zapominamy o wyrównaniu nawet drobnych zobowiązań, gromadzą się i ciążą nam. Coraz większy balast sprawia nam coraz większy dyskomfort, który może manifestować się jako ból czy choroba. Nie bójmy się zatem tego czasu, wymaga wysiłku – „ofiary z siebie samego” , a w zamian Ogień przywróci w nas harmonię.

Energia Imox wnosi do treceny Toj umiejętność śnienia, odbierania i interpretowania snów i wizji, które dostajemy od Świata. Daje nam także możliwość otwarcia się na nowe, porzucenia starych schematów, zamknięcia treceny Toj i postawienia pierwszego kroku w Nowe.

Ton 13 pozwala nam na połączenie ze stroną duchową, z zaświatami, na podsumowanie nauk, które otrzymaliśmy w kończącej się trecenie i przygotowanie się do nowych wyzwań. Możemy doświadczyć całego spektrum właściwości towarzyszacego mu Nawala, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. W dniach z energią 13 prowadzone są ceremonie i inicjowane są nowe altary – przez przewodników duchowych (Ajq’ij) zdolnych do pracy z tak wysoką energią.

Mamy wspaniały moment na podziękowanie Elementowi Wody za Życie, za wszystkie płyny na Ziemi i te, które wypełniają nasze ciała. Proś również w imieniu ludzkości o wybaczenie za wszelkie pozbawione szacunku działania człowieka względem Wody i skoryguj swoje niekorzystne postawy powodujące uszczerbek dla płynów na Ziemi i w swoim ciele.
Możesz dzisiaj poczuć połączenie z innymi istotami, jako część większego organizmu – ludzkości, niczym kropla wody w oceanie Życia. Z drugiej strony Imox to indywidualność, początek, szaleństwo i wizje, więc bądź otwarty na przekazy, które pomogą Ci działać w kolejnych trecenach.
Jeśli pozostały Ci jeszcze jakieś zaległe zobowiązania, dzisiejsze połączenie energii 13 Imox może się zamanifestować jako zamieszanie na planie materialnym, emocjonalnym i duchowym. Zachowaj spokój i z wdzięcznością przyjmij powrót do równowagi, który przyniosła trecena Toj. Dzień 13 Imox kończy tę trecenę, ucząc nas, że potrzebna jest spłata zobowiązań, wyzerowanie bilansu, aby móc pójść dalej, zostawić to co zakończone i postawić pierwszy, otwierający krok na nowym terenie.

Przypominam, że zgodnie z Cholq’iij energia dnia rozpoczyna się wraz z pierwszymi promieniami Słońca, niezależnie od miejsca (strefy czasowej) na Ziemi i kończy się wraz z kolejnym wschodem, kiedy to witamy nową energię. Tak więc sny, które do nas przyjdą przed jutrzejszym wschodem Słońca związane są z energią Imox.

Słonecznie pozdrawiam ☀

 

Zostaw Komentarz

Translate »