Energia dnia 05.01.2021

 In Energia dnia

Dzisiejszy dzień, 05.01.2021, to wg Cholq’ij Oxib’ (3) Noj. Noj to mózg, zamysł, wiedza wynikajaca z Ziemi, kolektywna inteligencja naszej Planety wraz ze wszystkimi istotami Ją zamieszkujacymi, umiejętność przekucia wiedzy w mądrość, czyli wykorzystania jej w praktyce.

Energia Noj daje sposobność, aby wsłuchać się Ziemię, przytulić ją (także dosłownie leżąc lub tuląc pionową skałę) i uzyskać od niej wiedzę. Dobry czas na naukę, pracę umysłową, analizowanie, szukanie racjonalnych rozwiązań, nowych pomysłów, nie zapominając o odpoczynku. Ważne, aby tego dnia nasze myśli były pozytywne, bo jest to ziarno, którego plon zbierzemy.

Osoby urodzone w dniu Noj, są poczęte w Toj, a ich przeznaczeniem jest Kan. Osoby inteligentne, logicznie myślące, pomysłowe, ambitne. Świadomie korzystając z energii Noj dążą do uzyskiwania wiedzy, dzielenia się nią i wykorzystywania w praktyce, czyli przekuwania jej w mądrość.
W negatywnym aspekcie, przy nieuświadomionej energii osoby Noj mogą być dumne, wywyższające się mściwe. Ciemna strona Noj może powodować poczucie oddzielenia od Ziemi i własnego ciała oraz pozostawanie głęboko w umyśle, definiowanie poprzez własny osąd, etykietowanie. Rozwiązaniem jest skupianie uwagi na obecności w „teraz” oraz na fizycznym doświadczaniu świata materialnego.

Jesteśmy w trecenie Tz’ik’in. To czas, w którym można spojrzeć na siebie i otoczenie „z lotu ptaka” i zobaczyć obraz w szerszej perspektywie. To czas modlitwy, którą zaniesie do Nieba Tz’ik’in i przyniesie na Ziemię obfitość, co oczywiście nie oznacza że odbędzie się to bez Twojej pracy. Tz’ik’in przynosi wolność i kreatywność, więc odrzuć to co Cię ogranicza i wykorzystaj ten czas do tworzenia sztuki, czy biznesu. W tej trecenie możesz prosić i otrzymać wizje jak tego dokonać. Najczęściej komunikaty podane są na tacy i wystarczy patrzeć uważnie na to co jest najbliżej. Spotykające nas zdarzenia są metaforami, mają drugie dno – zaszyfrowany przez Stwórcę przekaz. Bądź na nie uważny, interpretuj je lub poproś o pomoc oddane Ci osoby.
Energia Tz’ik’in symbolizuje także wolność, więc jeśli czujesz ograniczenia, to może być czas wyzwolenia się z nich.

Energia Noj wprowadza do treceny Tz’ik’in zdolność do logicznego i analitycznego myślenia, znajdowania rozwiązań, nowych pomysłów, układania planów, zdolność do przemiany wiedzy w mądrość, czyli umiejętność zastosowania jej w praktyce.

Ton 3 związany jest z równowagą i w razie potrzeby przynosi sytuacje związane z jej chwilową utratą, wybiciem z rytmu, aby nam coś pokazać w świecie materialnym. Kieruje naszą uwagę do wewnątrz w celu poznania, co na prawdę przyciągnęło taką sytuację i umożliwić nam korektę kursu.

Połączenie tonu 3 i energii Noj zachęca do skierowania uwagi do wewnątrz, nawiązania połączenia ze swoim wnętrzem i poczucia się częścią Matki Ziemi, także w obszarze kolektywnego umysłu Planety i wszystkich jej mieszkańców. W połączeniu z Ziemią szukaj usprawnień i rozwiązań, które pozwolą Ci stać się „lepszą wersją siebie”. Możesz położyć się na Ziemi lub przyłożyć do Niej głowę i poprosić o pomoc. Energia treceny Tz’ik’in wspiera Cię w dostrzeganiu i interpretacji przekazów oraz wizji.
Jeśli potrzebujesz korekty kierunku lub złapania właściwego rytmu, ton 3 może pomóc Ci wytrącając Cię z równowagi (zwracając na coś Twoją uwagę). W połączeniu z energią Noj może to spowodować, że dzisisj doświadczysz sytuacji, w których trudno będzie znaleźć logiczne rozwiązania. Nie staraj się więc usilnie główkować i za wszelką cenę przeforsować swoje racje, ostatecznie mogą okazać się błędne. Pamiętaj, że inni też mogą czuć się dzisiaj trochę zagubieni. W takiej sytuacji lepszym rozwiązaniem jest odłożenie szukania rozwiązań w materii na inny dzień i przejście do działania, skorzystaj z kreatywności, którą wspiera obecna trecena Tz’ik’in.

Przypominam, że zgodnie z Cholq’iij energia dnia rozpoczyna się wraz z pierwszymi promieniami Słońca, niezależnie od miejsca (strefy czasowej) na Ziemi i kończy się wraz z kolejnym wschodem, kiedy to witamy nową energię.

Pozdrawiam słonecznie ☀

Zostaw Komentarz

Translate »