Energia dnia 25.01.2021

 In Energia dnia

Dzisiejszy dzień, 25.01.2021, to wg Cholq’ij Lajuj (10) Noj. Noj to mózg, zamysł, wiedza wynikajaca z Ziemi, kolektywna inteligencja naszej Planety wraz ze wszystkimi istotami Ją zamieszkujacymi, umiejętność przekucia wiedzy w mądrość, czyli wykorzystania jej w praktyce.

Energia Noj daje sposobność, aby wsłuchać się Ziemię, przytulić ją (także dosłownie leżąc lub tuląc pionową skałę) i uzyskać od niej wiedzę. Dobry czas na naukę, pracę umysłową, analizowanie, szukanie racjonalnych rozwiązań, nowych pomysłów, nie zapominając o odpoczynku. Ważne, aby tego dnia nasze myśli były pozytywne, bo jest to ziarno, którego plon zbierzemy.

Osoby urodzone w dniu Noj, są poczęte w Toj, a ich przeznaczeniem jest Kan. Osoby inteligentne, logicznie myślące, pomysłowe, ambitne. Świadomie korzystając z energii Noj dążą do uzyskiwania wiedzy, dzielenia się nią i wykorzystywania w praktyce, czyli przekuwania jej w mądrość.
W negatywnym aspekcie, przy nieuświadomionej energii osoby Noj mogą być dumne, wywyższające się mściwe. Ciemna strona Noj może powodować poczucie oddzielenia od Ziemi i własnego ciała oraz pozostawanie głęboko w umyśle, definiowanie poprzez własny osąd, etykietowanie. Rozwiązaniem jest skupianie uwagi na obecności w „teraz” oraz na fizycznym doświadczaniu świata materialnego.

Jesteśmy w trecenie Q’anil. To czas zasiewania, dojrzewania i zbierania plonów. Przez kolejne dni treceny będzie w nas kiełkowało, wztastało i dojrzewało, to co zaprosiliśmy do życia. Każdego kolejnego dnia treceny spójrz na ten proces w aspekcie energii towarzyszącej Ci danego dnia i proś Ahau o wsparcie poprzez jej działanie. Korzystaj z doświadczeń treceny Q’anil, aby nauczyć się zasiewać, pielęgnować i zbierać plony w każdym aspekcie życia. Ziarnem są Twoje myśli i słowa, podlewasz je swoją uwagą i działaniami, które im poświęcasz, a plonem są doświadczenia, które otrzymujesz. Zbierasz zatem to co zasiałeś i jednocześnie otrzymujesz przez to informację zwrotną, która uczy Cię jak zebrać obfitsze plony w kolejnym cyklu.
Pamiętaj, że aby osiągnąć piękne plony potrzebna jest praca, trzeba pielęgnować to co zasiałeś. Q’anil to energia bardzo związana ze sztuką. Sztuką może być wszystko co robisz, jeśli wkładasz w to serce. Wyraź siebie poprzez tę twórczość okazując wdzięczność za życie, bo kto nie tworzy, ten nie żyje.

Energia Noj wprowadza do treceny Q’anil zdolność do logicznego i analitycznego myślenia, znajdowania rozwiązań, nowych pomysłów, układania planów, zdolność do przemiany wiedzy w mądrość, czyli umiejętność zastosowania jej w praktyce.

Ton 10 związany jest z manifestowaniem się, materializacją intencji. To złączone obie dłonie z 10 palcami, gotowe do przyjęcia daru. Według innej interpretacji to dwie uściśnięte dłonie symbolizujące porozumienie.

W dniu połączenia tonu 10 z energią Noj masz doskonałą sposobność, aby wykorzystać logiczne i analityczne zdolności swojego umysłu i wypracować nowe pomysły, idee, rozwiązania, zwłaszcza dotyczące dojrzewania i uzyskania obfitych plonów (nie tylko w wymiarze dosłownym) oraz wprowadzenia harmonii do Twoich relacji w rodzinie, czy społeczności. Nie oczekuj, że to co wymyślisz uda się od razu wcielić w życie, tym bardziej, że inni mogą potrzebować czasu na zrozumienie Twoich idei.
Pamiętaj, że to co znasz tylko w teorii ma niewielką wartość, dopóki nie zostanie sprawdzone w praktyce. Tylko przez doświadczanie może dokonać się rozwój, podobnie jak plony można zebrać dopiero po zasianiu ziarna i zabaniu o jego wzrost.
Wsparcia w poszukiwaniu pomysłów możesz znaleźć dzisiaj w bliskości z Ziemią, zarówno fizyczną jak duchową – możesz położyć się na Niej i / lub pomedytować z Nią. Podziękuj za Jej dary i poproś o pomoc. Dobrym pomysłem może być również porozmawianie z doświadczonymi ludźmi, wspólnie łatwiej jest znaleźć dobrej rozwiązania. Jednocześnie uważaj na to co dzisiaj mówisz i myślisz, ponieważ ma ma wielką moc materializacji. Kieruj zatem swoją uwagę tam, gdzie chcesz podążać.

Przypominam, że zgodnie z Cholq’iij energia dnia rozpoczyna się wraz z pierwszymi promieniami Słońca, niezależnie od miejsca (strefy czasowej) na Ziemi i kończy się wraz z kolejnym wschodem, kiedy to witamy nową energię.

Pozdrawiam słonecznie ☀

Zostaw Komentarz

Translate »