Energia dnia 28.01.2021

 In Energia dnia

Według sakralnego kalendarza Majów dzisiaj, 28.01.2021, ze wschodem Słońca witamy energię Oxlajuj (13) Ajpu, Nawal oznaczający Słońce, Stwórcę, łączący w sobie energię wszystkich 20 Nawali. To także symbol myśliwego polującego z dmuchawką, ojca, relacji z Bogiem. Energia Ajpu wspiera nas w pokonywaniu wyzwań, zwłaszcza związanych z ego, słabości, w dążeniu do rozwoju, oświecenia, znalezieniu w sobie wytrwałości i cierpliwości w dążeniu do celu. Doskonały dzień na stawienia czoła własnym lękom, na okazanie ojcowskiej miłości i bycie przykładem dla dzieci, na poprawę relacji z ojcem i innymi mężczyznami w rodzinie. To najsilniejsza energia męska, więc należy jej używać z wyczuciem, aby czegoś nie zniszczyć lub kogoś nie zranić.

Pokłońmy się dzisiaj Ojcu Słońce, podziękujmy za życie oraz za wszystkie wyzwania, które pozwalają nam docenić jego wartość i zrozumieć czym jest szczęście.

Osoby urodzone w Ajpu pochodzą z E, a ich przeznaczeniem jest Q’anil. Osoby obdarzone zdolnościami przywódczymi i artystycznymi (zwłaszcza muzyka, taniec, rękodzieło), dobrzy ojcowie, obrońcy Natury. Potrafią osiągnąć każdy cel odważnie pokonując przeszkody i odnaleźć się w każdej sytuacji. Dobrzy organizatorzy, pracownicy, przyjaciele. Osoby pewne siebie, sprawnie planujące działania, niezależne, często selektywne w doborze towarzystwa. Zagrożeniem jest skupienie się na zaspakajaniu zachcianek ego, zamiast na dawaniu światła (Słońce w środku jest czarne). Nieuświadomiona energia Ajpu może przejawiać się jako autorytatywność, mściwość, problematyczność, przesadna podejrzliwość, wrogość wobec wszelkiej krytyki, czy skłonność do obrażania się.

Jesteśmy w ostatnim dniu treceny Q’anil – czasu zasiewania, dojrzewania i zbierania plonów. W trakcie tej treceny kiełkuje w nas, wztasta i dojrzewa, to co zaprosiliśmy do życia. W dniu zamykającym trecenę podziękuj Ahau za Światło, dzięki któremu wszystko może wzrastać i proś o siłę do przezwyciężenia słabości powstrzymujących Twój rozwój. Skorzystaj z doświadczeń treceny Q’anil, aby zasiewać, pielęgnować i zbierać upragnione plony w każdym aspekcie życia. Ziarnem są Twoje myśli i słowa, podlewasz je swoją uwagą i działaniami, które im poświęcasz, a plonem są doświadczenia, które otrzymujesz. Zbierasz zatem to co zasiałeś i jednocześnie otrzymujesz przez to informację zwrotną, która uczy Cię jak zebrać obfitsze plony w kolejnym cyklu.
Pamiętaj, że aby osiągnąć piękne plony potrzebna jest praca, trzeba pielęgnować to co zasiałeś. Q’anil to energia bardzo związana ze sztuką. Sztuką może być wszystko co robisz, jeśli wkładasz w to serce. Wyraź siebie poprzez tę twórczość okazując wdzięczność za życie, bo kto nie tworzy, ten nie żyje.

Energia Ajpu wnosi do treceny Q’anil zdolność do nawiązania bezpośredniej relacji ze Stwórcą, do poczucia w sobie świętości i możliwości boskiej kreacji w świecie materialnym. Przynosi również pewność, że wybralismy właściwą drogę i chęć do pokonywania przeciwności.

Ton 13 pozwala nam na połączenie ze stroną duchową, z zaświatami, na podsumowanie nauk, które otrzymaliśmy w kończącej się trecenie i przygotowanie się do nowych wyzwań. Możemy doświadczyć całego spektrum właściwości towarzyszacego mu Nawala, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. W dniach z energią 13 prowadzone są ceremonie i inicjowane są nowe altary – przez przewodników duchowych (Ajq’ij) zdolnych do pracy z tak wysoką energią.

W dniu połączenia tonu 13 z energią Ajpu związaną z relacjami ze Stwórcą, masz wielką sposobność, aby połączyć się przez swoją wieczną, wewnętrzną cząstkę ze Źródłem i lepiej poznać swoje prawdziwe ja. W tym dniu kończącym trecenę dojrzewania poczuj, że to Ty stwarzasz swoją rzeczywistość – siejesz, pielęgnujesz i zbierasz plon. Skup się teraz na sobie, sprawdź czy Twoje działania są zgodne z Twoimi prawdziwymi pragnieniami, z celem wybranym przez duszę, czy tylko spełniasz zachcianki ego lub oczekiwania innych wobec Ciebie. Pozwól sobie na szczerość, bądź wierny sobie, zdejmij wszelkie maski, a będziesz mógł poznać i pokochać bezwarunkowo prawdziwego siebie. Jednocześnie, w naturalny sposób pokochasz bezwarunkowo innych, jako swoje lustrzane odbicia.
Dzień 13 Ajpu traktowany jest jako zamknięcie 260-dniowego cyklu Cholq’ij, odrodzenie się Słońca przez przejście do wymiaru duchowego i ponowne ukazanie się na planie ziemskim. Można to odczytać jako brzposrednią manifestację ducha w materii, zamknięcie pewnego etapu wzrostu duchowego i początek wspinaczki na kolejny poziom.
Dzisiejsza energia bardzo związana jest ze stroną duchową, z połączeniem z Sercem Nieba, nie zapomnij o tu i teraz, zachowaj połączenie z Sercem Ziemi.

Przypominam, że zgodnie z Cholq’iij energia dnia rozpoczyna się w raz pierwszy z pierwszymi promieniami Słońca, niezależnie od miejsca (strefy czasowej) na Ziemi i kończy się wraz z kolejnym wschodem, kiedy to witamy nową energię.

Słonecznie pozdrawiam ☀

Zostaw Komentarz

Translate »