Energia dnia 19.03.2021

 In Energia dnia

Dzisiaj, 19.03.2021, od wschodu Słońca Cholq’ij, święty kalendarz Majów, wskazuje Nawal Junlajuj (11) Tz’i’. T’zi to prawo rządzące Wszechświatem, kosmiczna sprawiedliwość, autorytet i siła wprowadzająca tę sprawiedliwość w życie, strażnik wszystkiego co stworzone, bezwarunkowa miłość, symbolem zwierzęcym T’zi’ jest wilk lub pies.

Energia T’zi’ wspiera nas w otwarciu serca i zrozumieniu praw rządzących Wszechświatem, Naturą, które są niezależne od tych ustanawianych przez ludzi.
T’zi’ to dzień dobry na załatwienie spraw sądowych, urzędowych, uporządkowanie dokumentów, poprawę lub nawiązanie nowej relacji, kierowanie się głosem serca. W tym dniu prosimy o rozwiązanie problemów z prawem, sprawiedliwość w sądach i sprawiedliwe rządy, uwolnienie niesłusznie uwięzionych, uwolnienie od nadmiernej ambicji, która powoduje że szkodzimy innym. W dniu T’zi’ uważajmy na konflikty z bliskimi i z prawem.

Osoby urodzone w dniu T’zi’ poczęte są w Iq’, a ich przeznaczeniem jest Tijax. Są to ludzie kochający, wierni, przyjacielscy, dumni, z poczuciem autorytetu. Osoby dobrze czujące energię T’zi’ kierują się sprawiedliwością, miłością i mogą być doskonałymi przywódcami, sędziami, adwokatami, czy doradcami. Negatywne aspekty T’zi’ mogą przejawiać się w postaci hedonizmu, przerostu ambicji, narzucania swoich osadów, despotyzmu, zastraszania.

Jesteśmy w trecenie trecenie Ajpu. To czas budowania swoich relacji z Bogiem, czas odkrywania wewnętrznej świętości, odróżnienia Światła od Ciemności i rozpoznawania wyzwań, które stoją przed nami. Każdy z nas ma swoje wewnętrzne Światło, którym może świecić dla innych. Dotarcie do niego, rozpoznanie swojej misji wymaga wysiłku, pokonywania wyzwań, poniesienia kosztów. Trecena Ajpu to czas, w którym uczymy się tego tematu i nabieramy pewności, że wybraliśmy właściwą drogę oraz chęci do pokonywania przeciwności.

Energia Tz’i’ wnosi do treceny Ajpu autorytet zapewniający sprawiedliwe kosmiczne reguły obowiązujące wszystkich bez wyjątku. Tz’i’ daje również wiarę i zaufanie, że pewnie zdążamy do celu otoczeni dobrą opieką i bezwarunkową miłością. Zapewnienie że wszyscy mamy jednakowe prawa, odpowiadamy za każdy nasz czyn i ponosimy jego konsekwencje jest przejawem najwyższej bezwarunkowej miłości, ponieważ każdy dostaje dokładnie to czego potrzebuje do wzrostu. Przyjęcie prawdy do serca pozwoli Ci się uwolnić od wszelkiego balastu i uzdrowić.

Ton 11 uczy nas przez poznawanie dysonansów i różnorodności, więc mogą pojawić się dzisiaj wyzwania, zwłaszcza związane z akceptacją tego co odmienne. Może przynieść sytuacje, których celu nie rozumiemy, a których znaczenie poznamy później.
Ton 11 jest również związany z dynamiką i przyspieszeniem zmian.

Połączenie tonu 11 i energii T’zi’ może spowodować, że odczujesz potrzebę zrobienia rewizji swojego postępowania w obszarze wiary i lojalności. Zbyt idealistyczne podejście może okazać się niemożliwe do realizacji, ponieważ niektóre kierunki działań wzajemnie się wykluczają. Ton 11 odpowiada właśnie za pozornie nieskoordynowaną eksplorację w różnych kierunkach, w stronę granic, aby poznać różnorodność możliwości. Może to spowodować uczucie pobłądzenia, jednak energia Tz’i’ i treceny Ajpu wspiera Cię w tym, abyś zaufał, że jesteś na właściwej drodze, chociaż może wydawać się zagmatwana.
Przyjrzyj się osobom i sytuacjom, które do siebie przyciagasz, przejrzyj się w ich lustrze, bo to co zobaczysz jest tym, co projektujesz z własnego wnętrza. Zrób szczerą autoanalizę, aby sprawdzić czy jesteś wierny i lojalny przede wszystkim wobec siebie. To pozwoli Ci się uwolnić od oczekiwań płynących z zewnątrz.
Uważaj dzisiaj na wszelkie pokusy związane ze zwierzęcymi popędami, które mogą wystawiać na próbę Twoją lojalność i zaufanie.

Przypominam, że zgodnie z Cholq’ij energia dnia rozpoczyna się wraz z pierwszymi promieniami Słońca, niezależnie od miejsca (strefy czasowej) na Ziemi i kończy się wraz z kolejnym wschodem, kiedy to witamy nową energię.

Słonecznie pozdrawiam☀

Zostaw Komentarz

Translate »