Energia dnia 24.03.2021

 In Energia dnia

Dzisiaj, 24.03.2021, wschód Słońca wyznacza nam Nawal Oxib’ (3) Tz’ik’in, Nawal fortuny, kreatywności, produktywności, szczęścia, komunikacji, wizji, marzeń i ptaków.

Dzień Tz’ik’in przynosi szczęście i sprzyja naszej ekonomii, przedsięwzięciom biznesowym, uwolnieniu energii pieniądza. To dobry dzień aby prosić o wizje oraz znaki we śnie, aby komunikować się z ptakami, a także odczytywać znaki, zwłaszcza te związane z Powietrzem.
Tz’ik’in dosłownie oznacza ptaka, reprezentuje szczęście i fortunę, prosperity. Tz’ik’in jest pośrednikiem między Niebem a Ziemią, który niesie i przekazuje wiadomości między Stwórcą a ludźmi. Tz’ik’in zbiera nasiona (intencje) i przynosi bogactwo materialne i duchowe. Przybliża nas do naszego szczęścia, uczy aby nie pragnąć tego, co inni mają i posiadają. Tz’ik’in to wolność i domena powietrza, niezależność, siła i komunikacja między gatunkami.
Według historii Babć i Dziadków w dniu, w którym człowiek zrozumiał język ptaków, powiedziały mu one, gdzie jest święta kukurydza, dlatego jest to dzień szczęścia i fortuny.

W dniu Tz’ik’in usiądź do modlitwy lub medytacji w Naturze, najlepiej na otwartej przestrzeni gdzie mogą swobodnie latać ptaki (np. w górach, nad wodą; jeśli nie masz takiej możliwości, możesz wyobrazić sobie taką przestrzeń). Poproś Ahau w energii Tz’ik’in o wizje i mądrość, jak osiągnąć potrzebną Ci obfitość. Pozwól odpłynąć wszystkim negatywnym myślom, które przeszkadzają Ci w tym.

Osoby urodzone w Tz’ik’in poczęte są w Kej, a ich przeznaczeniem jest Aq’ab’al. Są to osoby przynoszące szczęście, fortunę bogactwo dla siebie i swojej społeczności. Obdarzone są kreatywnością, którą mogą wykorzystać do kreowania sztuki i w biznesie. Są wizjonerami, mogą interpretować sny, wizje, znaki przynoszone przez ptaki i element Powietrza. Mogą posiadać zdolność jasnowidzenia. Ich wizje mogą wyprzedzać swoje czasy, pozwalają na ujrzenie drogi do celu, ominięcie przeszkod, itp. Należy pamiętać, że celem powinny być tematy nieprzemijalne, a rzeczy materialne jedynie środkiem do ich osiągnięcia. Osób urodzonych w Tz’ik’in nie powinno się ograniczać, każde takie działanie będą odbierać jako zamach na ich wolność, którą kochają. Mają własny, wyraźny styl, który może być odbierany jako ekscentryczny. Nieuświadomiona energia Tz’ik’in może powodować, że każde ograniczenie (w ich mniemaniu naruszające ich „terytorium”; może to być drobna przeszkoda, czyjeś odmienne zdanie) będzie odbierane dramatycznie, a nawet z agresją, co utrudnia relacje z otoczeniem.

Jesteśmy w trecenie Aj. Po trecenie Ajpu, w której otrzymaliśmy nauki jak pokonywać strach, stawiać czoła wyzwaniom i odróżniać Światło od Ciemności oraz nabraliśmy siły i odwagi uczymy się jak wykorzystać te doświadczenia, aby sprowadzić do naszych domów, rodzin, społeczności pokój, harmonię i obfitość. Energia Aj, łącząca Serce Nieba z Sercem Ziemi wspiera nas przywództwem i autorytetem, związanym nie z chęcią bycia kimś „ważnym”, a z pragnienia zapewnienia dobrobytu dla ogółu. Autorytet Aj oznacza również czasem potrzebę użycia kija dla zaprowadzenia porządku, czy też podjęcia trudnych decyzji, które początkowo mogą budzić sprzeciw.
Energia Aj łącząca Serce Nieba z Sercem Ziemi przynosi równowagę pomiędzy pierwiastkiem męskim i żeńskim, pomiędzy pomiędzy materią i duchem, rozumem i intuicją. Ta równowaga daje możliwość wzrostu poprzez spojrzenie poza racjonalność.

Tz’ik’in to pośrednik pomiędzy Ziemią a Niebem, wnosi zatem do treceny Aj możliwość zaniesienia modlitwy do Źródła. Przynosi również odpowiedzi na te modlitwy, a wraz z nimi obfitość i fortunę. Przynosi wolność i kreatywność, daje również możliwość ujrzenia wizji naszych celów oraz drogi, która nas zaprowadzi do trwałego szczęścia.

Ton 3 związany jest z równowagą i w razie potrzeby przynosi sytuacje związane z jej chwilową utratą, wybiciem z rytmu, aby nam coś pokazać w świecie materialnym. Kieruje naszą uwagę do wewnątrz w celu poznania, co na prawdę przyciągnęło taką sytuację i umożliwić nam korektę kursu.

Dzień połączenia tonu 3 z energią Tz’ikin przynosi możliwość wprowadzenia harmonii i dobrobytu do obszaru ekonomii Twojej społeczności. Jeśli potrzebna jest jakaś korekta działań, ton 3 może przynieść wyzwania wybijające Cię z rytmu. W takim przypadku spokojnie przyjrzyj się im i zobacz co potrzebujesz udoskonalić, aby sprowadzić równowagę i obfitość do swojego otoczenia.
Energia Tz’ik’in daje możliwość spojrzenia z lotu ptaka poza horyzont i zobaczenia w szerokiej perspektywie do czego dążymy. Ton 3 sprawia, że to spojrzenie powinno być skierowane raczej do wewnątrz, jednocześnie wskazówki czego szukać możesz otrzymać ze świata zewnętrznego. Ptaki potrafią objąć wzrokiem cały horyzont, jednak często ich wzrok przyciągają błyszczące przedmioty. Nie daj się zwieść iluzji szybkiego zysku bez wysiłku. Fortuna i obfitość nie oznaczają wyłącznie bogactwa materialnego, zwłaszcza w sensie ustalenia jako cel życia luksusu i zaspokajania potrzeb cielesnych. Przyjrzyj się, że takie nastawienie prowadzi do potrzeby zdobywania jeszcze większego „bogactwa” i do uzależnienia się od wielu rzeczy materialnych. Oczywiście nie oznacza to, że masz pragnąć czy dążyć do życia w biedzie, bo ciągłe zajmowanie się problemami związanymi z wyżywieniem siebie i swoich bliskich może skutecznie zająć całą Twoją uwagę. Istotne jest znalezienie równowagi i odpowiednie nastawienie, pozwalające na wykorzystanie i pomnażanie tego co dostępne dla wspierania wzrostu wraz z otoczeniem. Prawdziwe bogactwo masz w sobie, pomnażasz je zbierając doświadczenia i ucząc się, a dostatek pojawia się jako rezultat Twoich myśli, słów i działań, gdy tworzysz żyjąc w harmonii z Naturą, wysyłając Światu życzliwość i wdzięczność. Wykorzystaj ten dar dla dobra swojej społeczności.

Przypominam, że zgodnie z Cholq’ij energia dnia rozpoczyna się wraz z pierwszymi promieniami Słońca, niezależnie od miejsca (strefy czasowej) na Ziemi i kończy się wraz z kolejnym wschodem, kiedy to witamy nową energię.

Pozdrawiam słonecznie ☀

Zostaw Komentarz

Translate »