Energia dnia 29.03.2021

 In Energia dnia

Według sakralnego kalendarza Majów dzisiaj, 29.03.2021, ze wschodem Słońca witamy energię Waqxaquib’ (8) Ajpu, Nawal oznaczający Słońce, Stwórcę, łączący w sobie energię wszystkich 20 Nawali. To także symbol myśliwego polującego z dmuchawką, ojca, relacji z Bogiem. Energia Ajpu wspiera nas w pokonywaniu wyzwań, zwłaszcza związanych z ego, słabości, w dążeniu do rozwoju, oświecenia, znalezieniu w sobie wytrwałości i cierpliwości w dążeniu do celu. Doskonały dzień na stawienia czoła własnym lękom, na okazanie ojcowskiej miłości i bycie przykładem dla dzieci, na poprawę relacji z ojcem i innymi mężczyznami w rodzinie. To najsilniejsza energia męska, więc należy jej używać z wyczuciem, aby czegoś nie zniszczyć lub kogoś nie zranić.

Pokłońmy się dzisiaj Ojcu Słońce, podziękujmy za życie oraz za wszystkie wyzwania, które pozwalają nam docenić jego wartość i zrozumieć czym jest szczęście.

Osoby urodzone w Ajpu pochodzą z E, a ich przeznaczeniem jest Q’anil. Osoby obdarzone zdolnościami przywódczymi i artystycznymi (zwłaszcza muzyka, taniec, rękodzieło), dobrzy ojcowie, obrońcy Natury. Potrafią osiągnąć każdy cel odważnie pokonując przeszkody i odnaleźć się w każdej sytuacji. Dobrzy organizatorzy, pracownicy, przyjaciele. Osoby pewne siebie, sprawnie planujące działania, niezależne, często selektywne w doborze towarzystwa. Zagrożeniem jest skupienie się na zaspakajaniu zachcianek ego, zamiast na dawaniu światła (Słońce w środku jest czarne). Nieuświadomiona energia Ajpu może przejawiać się jako autorytatywność, mściwość, problematyczność, przesadna podejrzliwość, wrogość wobec wszelkiej krytyki, czy skłonność do obrażania się.

Jesteśmy w trecenie Aj. Po trecenie Ajpu, w której otrzymaliśmy nauki jak pokonywać strach, stawiać czoła wyzwaniom i odróżniać Światło od Ciemności oraz nabraliśmy siły i odwagi uczymy się jak wykorzystać te doświadczenia, aby sprowadzić do naszych domów, rodzin, społeczności pokój, harmonię i obfitość. Energia Aj, łącząca Serce Nieba z Sercem Ziemi wspiera nas przywództwem i autorytetem, związanym nie z chęcią bycia kimś „ważnym”, a z pragnienia zapewnienia dobrobytu dla ogółu. Autorytet Aj oznacza również czasem potrzebę użycia kija dla zaprowadzenia porządku, czy też podjęcia trudnych decyzji, które początkowo mogą budzić sprzeciw.
Energia Aj łącząca Serce Nieba z Sercem Ziemi przynosi równowagę pomiędzy pierwiastkiem męskim i żeńskim, pomiędzy pomiędzy materią i duchem, rozumem i intuicją. Ta równowaga daje możliwość wzrostu poprzez spojrzenie poza racjonalność.

Energia Ajpu wnosi do treceny Aj zdolność do nawiązania bezpośredniej relacji ze Stwórcą, do poczucia w sobie świętości i możliwości boskiej kreacji. Przynosi również pewność, że wybralismy właściwą drogę i chęć pokonywania przeciwności dla zapewnienia harmonii i obfitości w grupie.

Ton 8 wprowadza harmonię i kosmiczną sprawiedliwość, uczy nas balansu zgodnie z zasadą: jak na górze, tak na dole. 8 symbolizuje również stabilność i kompletność, sprzyja przeprowadzaniu ceremonii.

W dniu połączenia tonu 8 z energią Ajpu masz sprzyjający czas na ujrzenie swojej misji na planie materialnym jako całości. Spójrz na wyzwania, które zwyciężyłeś i na te, które w tamtym momencie okazały się za trudne. Podziękuj za wszystkie te doświadczenia, zarówno za te, które pozwoliły Ci pokazać swój blask, jak i za te, które odsłoniły Twoje ciemne oblicze. O tych drugich często chcemy zapomnieć, a są dla nas największą nauką. Nie próbuj racjonalnie poukładać tych wydarzeń, spójrz na nie oczami swojej duszy, bo z tego poziomu wybrałeś swoją misję. Doceń swój wysiłek, poczuj równowagę w sobie pomiędzy Niebem i Ziemią, podziękuj Stwórcy, który jest w Tobie. Pamiętaj, że pracujesz dla siebie i jednocześnie jesteś połączony ze wszystkim co Cię otacza, a Twoje działania służą nie tylko własnemu wzrostowi, również kolektywnemu. Powinny zatem być w harmonii z otoczeniem, Naturą, społecznością, w której żyjesz. Masz dzisiaj szansę przekroczyć to, co od dawna stanowiło dla Ciebie barierę.
Dzień 8 Ajpu to doskonały czas na Ceremonię dla Ojca Słońce.

Przypominam, że zgodnie z Cholq’iij energia dnia rozpoczyna się wraz z pierwszymi promieniami Słońca, niezależnie od miejsca (strefy czasowej) na Ziemi i kończy się wraz z kolejnym wschodem, kiedy to witamy nową energię.

Słonecznie pozdrawiam ☀

Zostaw Komentarz

Translate »