Energia dnia 10.11.2021

 In Energia dnia


Dzisiaj, 10.11.2021, ze wschodem Słońca powitaliśmy energię Oxlajuj (13) Kame, związaną ze śmiercią, transformacją, zmianą, kosmicznymi cyklami życia i śmierci, naszymi Przodkami. Totemem zwierzęcym Kame jest sowa.

Kame jest Nawalem Cykli, które się spełniają i inicjują nie tylko na Ziemi, ale w całym Wszechświecie. Kame to nasze ponowne narodziny, to powrót zmarłych do świata żywych. Kame jest portalem miedzywymiarowym, który pozwala nam komunikować się z Przodkami, którzy opuścili ten plan, aby prosić ich o rady dla nas.

W dniu Kame honorujemy naszych zmarłych Przodków poprzez zapalenie świec z tłuszczu, ofiarujemy również jedzenie, kadzidło i tytoń; prosimy ochronę naszych bliskich przed wypadkami i śmiertelnym chorobami, uwolnienie bezcielesnych dusz od cierpienia. Korzystając z energii Kame możemy pomagać umierającym opuszczać ten plan bez dalszych cierpień, zamykać cykle i uzdrawiać śmiertelnie chorych.

Osoby urodzone w Kame poczęte są w Tijax, a ich przeznaczeniem jest I’x. Mają bogatą duchowość i dobrą intuicję. Mogą mieć zdolności związane z kontaktami z Zaświatami, mogą komunikować się ze zmarłymi, otrzymywać sygnały od zmarłych przodków, odprowadzać dusze na drugą stronę, leczyć śmiertelne choroby. Energia Kame pozwala na zrozumienie kosmicznych cykli, na bezbolesną transformację, wspiera w przechodzeniu przez zmiany, pozwala na pomoc innym w tym zakresie. Mają zdolność do rozpoznawania „dobrego” i „złego”, zdolności duchowe, intelektualne i przywódcze oraz ochronę przed śmiertelnymi chorobami, czy gwałtowną śmiercią. W negatywnym aspekcie, osoby z energią Kame mogą być despotyczne, nieufne, materialistyczne, dwulicowe, wykorzystujące innych, obrażalskie, wybuchowe, złorzeczące innym.

Jesteśmy w ostatnim dniu treceny I’x. To czas, w którym poznajemy swoją żeńską stronę, uczymy się korzystać i ufać swojej intuicji oraz rozpoznawać i interpretować sygnały dawane nam przez Matkę Ziemię. To czas magii, w którym magnetyzmem serca przyciągamy do swojego życia, to co wyśniliśmy (w tym pomogła nam poprzednia trecena Imox).
Kieruj się miłością wobec wszystkich, a zwłaszcza siebie, ufaj swojej duszy połączonej ze Źrodłem, korzystaj z odwagi, ostrożności, sprytu i inteligencji Jaguara, a odróżnisz prawdę od iluzji i wyczarujesz swój sen.
Trecena I’x wspiera połączenie z duchem Matki Ziemi i z duchami istot Ją zamieszkujących. To sprzyjający czas na praktyki szamańskie i pracę z medycynami, które daje nam Ziemia.
Energia I’x zachęca nas do wyrażania wdzięczności wszystkim Kobietom w naszym otoczeniu za Ich obecność i pracę, do dziękowania Matce Ziemi za wszystkie Jej dary, do proszenia o wybaczenie za wszelkie krzywdy, które Jej wyrzadziliśmy jako ludzkość, do odwiedzania i modlitw w świętych miejscach znajdujących się w Naturze (u Majów są to Święte Altary).

Energia Kame wnosi do treceny I’x połączenie z zaświatami, komunikację z Przodkami, którzy odeszli z tego planu, transformację duchową.
Kame zamyka trecenę I’x ucząc nas, że zanim wprowadzimy do życia to co nowe, najpierw potrzebujemy pożegnać to co potrzebuje odejść i utworzyć wolną przestrzeń. Wszystko w każdej skali jest w bezustannym ruchu i podlega cyklicznym zmianom, dlatego opieranie się im jest bezcelowe. Kiedy poczujesz gotowość, odpuść i dotknij swoich lęków, a zobaczysz za nimi kolejne drzwi.

Ton 13 pozwala nam na połączenie ze stroną duchową, z zaświatami, na podsumowanie nauk, które otrzymaliśmy w kończącej się trecenie i przygotowanie się do nowych wyzwań. Możemy doświadczyć całego spektrum właściwości towarzyszacego mu Nawala, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. W dniach z energią 13 prowadzone są ceremonie i inicjowane są nowe altary – przez przewodników duchowych (Ajq’ij) zdolnych do pracy z tak wysoką energią.

Zarówno ton 13, jak i energia Kame są związane z zaświatami, więc dzisiejszy dzień 13 Kame niesie najsilniejsze możliwe połączenie z drugą stroną. Dzisiaj możesz poczuć bliskość Przodków, którzy stąd odeszli, wyrazić im wdzięczność, prosić o radę i dalszą opiekę. Zaufaj, że Twoi Opiekunowie cały czas wspierają Cię, chociaż są niewidoczni dla oka. Pamiętaj, że wszyscy jesteśmy tutaj gośćmi, odchodzimy i wracamy, aby dalej doświadczać. Tak działa magia tego Świata.
Śmierć często kojarzy nam się ze strachem, więc możesz dzisiaj poczuć lęki. Przyjmij je, staw im czoła, a przekonasz się, co potrzebujesz przetransformować, aby wzrastać. Dzisiejsze połączenie energii 13 Kame daje Ci sposobność do życiowej zmiany. Ostatni dzień treceny I’x uczy, że przyciąganie tego co wyśnileś do swojego życia odbywa się poprzez wprowadzanie potrzebnych zmian. Zanim powitasz nowe, potrzebujesz pożegnać to co już potrzebuje odejść.

Przypominam, że zgodnie z Cholq’iij energia dnia rozpoczyna się wraz z pierwszymi promieniami Słońca, niezależnie od miejsca (strefy czasowej) na Ziemi i kończy się wraz z kolejnym wschodem, kiedy to witamy nową energię.

Pozdrawiam słonecznie ☀

Translate »