Energia dnia 15.04.2022

 In Energia dnia


Dzisiaj, 15.04.2022, ze wschodem Słońca witamy Nawal Oxlajuj (13) Iq’.

Ostatni dzień treceny Tz’i’ daje Ci sposobność do głębokiego zrozumienia doświadczeń zebranych podczas ostatnich trzynastu dni poprzez pryzmat energii 13 Iq’ pokazującej jasne i ciemne strony Wiatru, komunikacji, zmienności, dynamiki. Dzień 13 Iq’ zamyka trecenę T’zi’, związaną z porządkiem, sprawiedliwośią i miłością w wymiarze kosmicznym. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć racjonalnie praw rządzących kosmosem, tak jak nie jesteśmy w stanie kochać bezwarunkowo umysłem. Zejdź na poziom serca i pozostań w wierze (w dawnym, właściwym rozumieniu: wiara = wiedza, pewność), że wszyscy doświadczamy dokładnie tego co potrzebujemy, tego co zaplanowaliśmy doświadczać zanim przyszliśmy na ten plan i dzieje się to w sposób doskonały, perfekcyjnie boski. Zatem niezależnie od tego, czy Twojemu ego podoba się to czego doświadczasz, bądź wdzięczny sobie i wszystkim, z którymi masz interakcje, bo są to jedyne właściwe dla Was doświadczenia w obecnej chwili. Wyobraź sobie, że każda osoba z Twojego otoczenia jest posłańcem – aniołem, który przybrał odpowiednią postać, aby wyrazić siebie i dostarczyć dokładnie takich doświadczeń, jakich potrzebujesz i działa to w obie strony.
Wykorzystaj sposobność, którą daje Ci energia Wiatru, aby wyrażać bezwarunkową miłość i wdzięczność za możliwość wzrostu poprzez komunikację, słowa, muzykę, obrazy. Możesz wesprzeć proces podnoszenia świadomości przebywając na świeżym powietrzu, w otwartej przestrzeni, gdzie możesz poczuć Wiatr oraz medytując, zwłaszcza ze świadomym oddechem. Poczuj i doceń Powietrze, którym oddychasz. Nieczęsto je zauważamy, a jest przecież pierwszym i najważniejszym darem, który na tym planie dostajemy.
Dzisiejszy dzień sprzyja również graniu, śpiewanie oraz wspiera wszelką komunikację (np. rozmowy bezpośrednie, telefoniczne, korespondencję listowną, mailową, publikowanie ogłoszeń, łączenie się na poziomie duchowym). Energia Wiatru zadba, aby nasze wiadomości dotarły tam gdzie trzeba.

Jesteśmy w ostatnim dniu treceny Tz’i’, ta energia rozjaśnia nam kwestie związane ze sprawiedliwością w wymiarze kosmicznym, w tym prawami obowiązującymi w Naturze oraz bezwarunkową miłością.
Energia Tz’i’ to autorytet zapewniający sprawiedliwe uniwersalne reguły obowiązujące wszystkich bez wyjątku. Tz’i’ daje również wiarę i zaufanie, że pewnie zdążamy do celu otoczeni dobrą opieką i bezwarunkową miłością. Zapewnienie że wszyscy mamy jednakowe prawa, odpowiadamy za każdy nasz czyn i ponosimy jego konsekwencje jest przejawem najwyższej bezwarunkowej miłości, ponieważ każdy dostaje dokładnie to czego potrzebuje do wzrostu. Przyjęcie prawdy do serca pozwoli Ci się uwolnić od wszelkiego balastu i uzdrowić.
Pamiętaj że Twoim podstawowym prawem jest wolność wyboru, którą dał Ci Stwórca. Nie zwalnia Cię to z odpowiedzialności za podjęte decyzje, a wręcz przeciwnie. Zapewnia Ci również bezpieczeństwo, że nikt bez Twojej zgody nie może wyrządzić Ci szkody nie ponosząc konsekwencji, dlatego uważaj na co dajesz przyzwolenie.
Trecena Tz’i’ to również czas na uregulowanie tematów urzędowych, prawnych, poprawę lub nawiązanie nowych relacji. Należy unikać konfliktów, zwłaszcza z prawem.

Energia Iq’ wnosi do treceny Tz’i’ wiatr, oddech, możliwość połączenia ze Źródłem, natchnienie, wenę, komunikację, otwarcie przestrzeni, swobodę, dynamikę, zmianę.
Iq’ zamyka trecenę Tz’i’ ucząc nas komunikacji płynącej z serca. Pamiętaj aby była ona dobrym wiatrem, który prowadzi Ciebie i innych prosto do celu, a nie destrukcyjnym huraganem, którego skutek trudno przewidzieć, a jeszcze trudniej naprawić.

Iq’ to Nawal Wiatru, Powietrza, oddechu. Totemem zwierzęcym Iq’ jest koliber, zwierzę kojarzone z subtelnością, delikatnością, jednocześnie z siłą (pokonuje wielkie odległości) oraz dążeniem do rozwoju.

Iq’ to energia związana z komunikacją, słowem, dźwiękiem, ruchem, wiatr zmiany, renowacja, krystalizacja, inspiracja, energia powietrza wypełniająca i ożywiająca nasze wnętrze, świadomość bycia obecnym.

Dzień Iq’ jest dobry na rozmowę, wysyłanie listów, wiadomości i wszelkie inne formy komunikacji. Trzeba przy tym pamiętać, że wiatr ma siłę twórczą – daje oddech, rozsiewa nasiona, pomaga się przemieszczać, itd. – bądźmy zatem dobrym wiatrem w żagle innych. Z drugiej strony prądy powietrzne mogą stworzyć huragany, czy burze – uważajmy, aby nasze słowa kogoś nie skrzywdziły, równocześnie pamiętając że ten niszczycielski aspekt wiatru możemy wykorzystać do wywiania z naszego otoczenia, tego co nam już nie służy.

Iq’ to również dobry dzień na modlitwy i ceremonie dziękczynne dla Ducha Powietrza, śpiew, grę na instrumentach, świadome oddychanie, zajrzenie w swoje wnętrze, szukanie inspiracji, renowację swojego wnętrza.

Osoby urodzone w dniu Iq’ są poczęte w I’x, a ich przeznaczeniem jest Tz’i. Dobrzy (roz)mówcy, często śpiewacy i muzycy, mogą leczyć dźwiękiem. Mogą docierać do wiedzy łącząc Źródłem, np. poprzez oddech, muzykę. Osoby obdarzone weną, inwencją, często wizjonerzy i / lub artyści. Mogą być inspiracją dla innych do pozytywnych zmian. Dynamicznie działający, zazwyczaj pracowici, docierają bez trudu tam gdzie potrzebują.
W negatywnym aspekcie Iq’ może objawiać się jako siła destrukcyjna, zwłaszcza przy operowaniu słowami. Należy uważać też na zbytnią zmienność – brak stabilizacji, oraz na (świadome lub nie) przekraczanie cudzych granic, co prowadzi do spięć lub nieporozumień w relacjach.

Ton 13 pozwala nam na połączenie ze stroną duchową, z zaświatami, na podsumowanie nauk, które otrzymaliśmy w kończącej się trecenie i przygotowanie się do nowych wyzwań. Możemy doświadczyć całego spektrum właściwości towarzyszącego mu Nawala, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. W dniach z energią 13 prowadzone są ceremonie i inicjowane są nowe altary – przez przewodników duchowych (Ajq’ij) zdolnych do pracy z tak wysoką energią.

Przypominam, że zgodnie z Cholq’ij energia dnia rozpoczyna się wraz z pierwszymi promieniami Słońca, niezależnie od miejsca (strefy czasowej) na Ziemi i kończy się wraz z kolejnym wschodem, kiedy to witamy nową energię.

Słonecznie pozdrawiam ☀

Translate »