Energia dnia 03.07.2022

 In Energia dnia


Dzisiaj, 03.07.2022, od wschodu Słońca, Cholq’ij – sakralny Kalendarz Majów, wskazuje nam dzień Jun (1) Imox.

Ton 1 to początek, podobnie energia Imox, która oznacza również przejście do nowego etapu, stąd dzień 1 Imox określany jest jako rozpoczęcie 260-dniowego cyklu kalendarza Cholq’ij. Chociaż „początek” okręgu możemy wyznaczyć w dowolnym punkcie, to ten dzień ma szczególne predyspozycje, aby określić go mianem punktu „zero”. Daje nam zatem sposobność do otwarcia się na nowe, porzucenia starych schematów.
Zwróć dzisiaj uwagę na wszelkie sygnały i znaki dawane Ci przez siły Natury i Wszechświat oraz sny i wizje. Mogą one być bardzo pomocne w całym 260-dniowym cyklu Cholq’ij. Zachowaj spokój i panuj nad emocjami, początki często bywają zaskakujące. Proś Ahau w energii Imox o uzdrowienie emocji i wszelkich zaburzeń związanych z umysłem oraz o aktywowanie zdolności związanych z intuicją, telepatią, uzdrawianiem i innymi zdolnościami „nadprzyrodzonymi”.
Mamy sprzyjający czas na podziękowanie Elementowi Wody za Życie, za wszystkie płyny na Ziemi i te, które wypełniają nasze ciała. Prośmy również o wybaczenie za wszelkie pozbawione szacunku działania człowieka względem Wody i skorygujmy swoje niekorzystne postawy powodujące uszczerbek dla płynów na Ziemi i w naszych ciałach.
Możesz dzisiaj poczuć połączenie z innymi istotami, niczym kropla wody w oceanie Życia. Pamiętaj jednocześnie o swoich indywidualnych talentach, przyjmij je z wdzięcznością i dziel się nimi ze Światem, niczym komórka tworząca większy organizm wspierając go, wspierasz siebie.

Dzisiejszy dzień rozpoczyna trecenę Imox. To czas związany z wodą, zmianą, nadejściem nowego etapu ewolucji, wizjami i snami dotyczącymi tego co nadejdzie. Woda daje życie, jest fundamentalnie związana z naszym ciałem, które zawiera 70% wody; to podstawowy składnik krwi, niezastąpiona jest również w procesie przekazywania informacji genetycznej. Woda uczy, że wszystko jest połączone niczym jeden ocean, a jednocześnie zachowuje swoje indywidualne predyspozycje niczym kropla. Można to porównać także do zestawu puzzli. Każdy jest ważny. Bez jednego elementu nie powstanie pełny obraz, jednocześnie wszystkie tworzą jedną całość.
Trecena Imox to czas, w którym będziemy uczyli się korzystać z naszej intuicji, rozpoznawać znaki dawane nam przez Naturę, w snach i wizjach, które pomogą nam postawić nam pierwsze kroki w nowych obszarach.
To również czas na okazywanie szczególnej wdzięczności Sercu Wody, znajdowanie rozwiązań pozwalających z szacunkiem korzystać z jej zasobów oraz modlitwę o wsparcie nas przy stawianiu pierwszych kroków w nowym cyklu.

Imox to Nawal zmiany, Wody, życia, duchowych i paranormalnych mocy, działań pionierskich, szaleństwa. Totemem zwierzęcym Imox jest krokodyl (jaszczurka, smok).
Imox symbolizuje wyjście życia z wody na ląd, więc jest to energia sprzyjająca inicjowaniu pionierskich przedsięwzięć, które nawet mogą wydawać się szalone. Odpowiada przełomowemu momentowi ewolucji, np. kiedy organizmy jednokomórkowe osiągnęły maksymalne stadium zaawansowania, w którym dalszy rozwój możliwy był poprzez przejście na wyższy poziom złożoności. Połączyły się w społeczności i stworzyły jedność jako organizmy wielokomórkowe, zachowując indywidualność jako komórki. Zaczęły wykorzystywać swoje indywidualne predyspozycje , aby zapewnić dobrostan i życie całemu organizmowi, jednocześnie zapewniając przeżycie i funkcjonowanie sobie. Podobnie każdy z nas powinien dawać co ma najlepsze Światu, Ziemi, ludzkości i w ten sposób dawać to sobie.
Imox to energia związana z naszymi emocjami, więc warto zadbać aby dzisiaj zachować spokój dla siebie i otoczenia. Warto dzisiaj odpocząć przed kolejnymi działaniami, wyciszyć emocje.

Imox jest Nawalem wody i zmiany, wszystkich miejsc, w których znajduje się życiodajny płyn. Imox to także symbol ukrytych sił Natury, duch deszczy, produktywności i zdolności mózgu. Jest to naturalna inteligencja ludzkiego umysłu, który pomaga sercu komunikować się ze Stwórcą. Imox to Nawal, który pomaga nam odbierać kosmiczne wiadomości.

Nawal Imox wiąże się z dziwnymi i niezwykłymi zdarzeniami, wiąże się z obecnością życia w kosmosie i kometami, które rozprzestrzeniają życie na odległe planety. Dzień, w którym siły natury wyraziły się za pomocą szaleństwa.

Dzień Imox zachęca do podziękowania Wodzie za życie i oczyszczenie oraz zastanowienia się jak możemy wyrazić Jej wdzięczność naszym zachowaniem, np. nie zanieczyszczając rzek, jezior, nie produkując więcej ścieków niż musimy, itp.

OSOBY IMOX

Osoby niosące Imox mają zdolności telepatyczne, nawal daje im niemal nadprzyrodzoną intuicję. Mają zdolność do sprowadzania deszczu i mogą leczyć choroby, w szczególności choroby psychiczne. Imox’e słuchają kosmicznych wiadomości i przekazują je do swoich społeczności. Otaczanie się osobami Imox jest korzystne, ponieważ pomagają przynieść spokój i zwiększyć uśpione moce tych, którzy wchodzą z nimi w kontakt. Osoby niosące Imox poczęte są w Aj, a ich przeznaczeniem jest Toj.

Ton 1 to jedność, kompletność, początek, tak jak ziarno zawierające wszystko co potrzebne, aby wzrosło nowe życie. Od nas zależy gdzie je posadzimy i jakie będzie miało warunki. Stąd ważne, aby już pierwszego dnia treceny rozpocząć pracę z zadaniami, które ona przynosi i przygotować się do kolejnych dni.

Przypominam, że zgodnie z Cholq’ij energia dnia rozpoczyna się wraz z pierwszymi promieniami Słońca, niezależnie od miejsca (strefy czasowej) na Ziemi i kończy się wraz z kolejnym wschodem, kiedy to witamy nową energię. Tak więc sny, które do nas przyjdą przed jutrzejszym wschodem Słońca związane są z energią Imox.

Słonecznie pozdrawiam ☀

Translate »