Energia dnia 05.09.2022

 In Energia dnia


Dzisiaj, 05.09.2022, według Cholq’ij ze wschodem Słońca witamy Oxlajuj (13) Kan.

W dniu połączenia tonu 13 z energią Kan, związaną z rozwojem, otrzymujemy doskonałą sposobność do otrzymania wiedzy poprzez kontakt ze stroną duchową. Masz dzisiaj duże wsparcie, aby osiągnąć połączenie z własną świętą wewnętrzną cząstką, jak również aby nawiązać kontakt z duchami Przodków i otrzymać wskazówki, zwłaszcza związane z naukami, które przyszły w kończącej się dzisiaj trecenie Aj. Wykorzystaj dobrze tę okazję i dziel się otrzymaną wiedzą ze swoją społecznością.
Pamiętaj, że energia Węża ma również ciemną stronę, która kusi zaspokojeniem żądz i mocą dającą władzę nad innymi. Z drugiej strony Kan oferuje mądrość, która pomoże Ci rozpoznać te iluzje, również jeśli takie intencje mają osoby z Twojego otoczenia. Jest to zatem doskonały czas na podsumowanie doświadczeń treceny Aj, związanych z poczuciem przywództwa i autorytetu, służącym nie zaspokojeniu własnej potrzeby bycia kimś „ważnym”, lecz w celu zapewnienia pokoju, harmonii i dostatku w społeczności, w której żyjesz. Skorzystaj z danej Ci wiedzy i mocy, aby Twoje działania wprowadzały do otoczenia równowagę w korzystaniu z energii życiowej i innych zasobów, włączając w to sferę seksualną i były przykładem do naśladowania dla innych.

Jesteśmy w ostatnim dniu treceny Aj. Po trecenie Ajpu, w której otrzymaliśmy nauki jak pokonywać strach, stawiać czoła wyzwaniom i odróżniać Światło od Ciemności oraz nabraliśmy siły i odwagi myśliwego będziemy uczyć się jak wykorzystać te doświadczenia, aby sprowadzić do naszych domów, rodzin, społeczności pokój, harmonię i obfitość. Energia Aj, łącząca Serce Nieba z Sercem Ziemi wspiera nas przywództwem i autorytetem, związanym nie z chęcią bycia kimś „ważnym”, a z pragnienia zapewnienia dobrobytu dla ogółu. Autorytet Aj oznacza również czasem potrzebę użycia kija dla zaprowadzenia porządku, czy też podjęcia trudnych decyzji, które początkowo mogą budzić sprzeciw.
Energia Aj łącząca Serce Nieba z Sercem Ziemi przynosi równowagę pomiędzy pierwiastkiem męskim i żeńskim, pomiędzy materią i duchem, rozumem i intuicją. Ta równowaga daje możliwość wzrostu poprzez spojrzenie poza racjonalność oraz uczy bycia elastycznym, aby dać sobie radę w zmieniających się okolicznościach. Wzorców do naśladowania zawsze warto szukać w Naturze, więc spójrz na rośliny jak kukurydza, trzcina, czy drzewa, jak radzą sobie gdy wieje silny wiatr. Trzymają się w grupie, wspierają wzajemnie, nie tracą energii na narzekanie na nieprzychylny los, a wykorzystują siły do wzmacniania się od środka, pozwalając podmuchom kołysać się śpiewają szumiąc.

Energia Kan wnosi o treceny Aj ewolucję, wzrost duchowy, wiedzę jak korzystać z danej nam mocy. Możemy teraz będąc w świecie materialnym poczuć się istotą duchową.
Dzień Kan zamyka trecenę Aj ucząc nas, że aby zachować równowagę w zmieniających się okolicznościach trzeba mieć elastyczność Węża. Kan pomaga rozpoznać iluzje szczęścia, którymi kuszą nas żądze, co może być również pomocne w odczytaniu prawdziwych intencji u innych i utrzymaniu ładu i harmonii w grupie. Intelekt, którym obdarza Kan pozwala również skutecznie zarządzać daną nam przez niego, równie wielką mocą. Korzystaj z niej z miłością i życzliwością dla dobra grupy, a jeśli trzeba poczekaj aż przyjdzie właściwy czas, niekontrolowane użycie jej może bezpowrotnie zniszczyć coś co długo wzrastało.

Kan to Nawal witalności, ewolucji, seksualności, zwinności, woli i pasji, pierzastego węża, Kukulkana.
Kan to dobry dzień na kontakt z Naturą, medytację, np. kundalini i inne aktywności służące rozwojowi. Sprzyjający czas na modlitwę o sprawność umysłową, pewność w działaniu, przyspieszenie procesów, na świadome kontakty seksualne, uwolnienie gniewu i ewoluowanie jako istota ludzka.

Kan daje nam kreatywność i ewolucję, sprawiedliwość, piękno, prawdę, moc i inteligencję, elastyczność. Kan uczy używać mocy pod nadzorem intelektu, aby służyła tworzeniu, rozwijaniu, a nie niszczeniu, czy podporządkowywaniu. Siła użyta w niekontrolowany sposób może łatwo zniszczyć to co długo wzrastało. Energia Kan zlokalizowana jest w ludzkim ciele w obszarze kręgosłupa.

Osoby urodzone w dniu Kan mają pochodzenie w Noj, a ich przeznaczeniem jest Aj. Osoby zwinne, aktywne, zmysłowe, kreatywne, z dobrą pamięcią i intuicją, ze sprawnym umysłem. Świadome korzystanie z energii witalnej, sprawia że potrafią spożytkować jej nadwyżki do uzdrawiania (siebie i innych) oraz do tworzenia sztuki.
Osoby Kan często w wyszukany sposób dbają o potrzeby ciała, np. lubią dobrze zjeść, ubrać się elegancko, itp.
W negatywnym aspekcie Kan kusi wykorzystywaniem siły do dominacji, nieświadomym zaspokajaniem popędów, może objawiać się jako dbanie wyłącznie o potrzeby cielesne i materialne, egoizm i niska samoocena.

Ton 13 pozwala nam na połączenie ze stroną duchową, z zaświatami, na podsumowanie nauk, które otrzymaliśmy w kończącej się trecenie i przygotowanie się do nowych wyzwań. Możemy doświadczyć całego spektrum właściwości towarzyszącego mu Nawala, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. W dniach z energią 13 prowadzone są ceremonie i inicjowane są nowe altary – przez przewodników duchowych (Ajq’ij) zdolnych do pracy z tak wysoką energią.

Przypominam, że zgodnie z Cholq’ij energia dnia rozpoczyna się wraz z pierwszymi promieniami Słońca, niezależnie od miejsca (strefy czasowej) na Ziemi i kończy się wraz z kolejnym wschodem, kiedy to witamy nową energię.

Pozdrawiam słonecznie ☀

Translate »