Energia dnia 19.12.2022

 In Energia dnia


Dzisiaj, 19.12.2022, od wschodu Słońca Cholq’ij, święty kalendarz Majów, wskazuje Nawal Jun (1) Tz’i’.

Dzień rozpoczynający trecenę T’zi’ to dobry moment na zapoczątkowanie działań związanych z tą energią oraz przygotowanie się do wyzwań jakie przyniosą kolejne dni. Przykładowe działania, które mają dzisiaj wsparcie to podpisywanie wszelkich umów lub zrobienie kroku w stronę ich zawarcia, rozpoczęcie spraw sądowych oraz innych tematów związanych z prawem, nie tylko tym ustanowionym przez człowieka. Masz sprzyjający moment na zainicjowanie działań związanych z respektowaniem praw Natury, np. akcji związanych z ochroną, czy regeneracją środowiska.
Dzień 1 Tz’i’ to również korzystny dzień na zawieranie nowych relacji partnerskich oraz przyjrzenie się co należy poprawić w istniejących relacjach. Łatwo jest przerzucić odpowiedzialność za niepowodzenia w związku na partnera, jednocześnie taka droga na skróty nie da Ci rozwoju. Poszukaj zatem co możesz poprawić w sobie, aby samemu wzrosnąć oraz uzdrowić swoje otoczenie.
Uważaj na konflikty z bliskimi i z prawem oraz na instynkty, które mogą wystawić na próbę Twoją wierność, lojalność i zaufanie do Ciebie. Pamiętaj, że tylko obustronnie sprawiedliwe postępowanie w relacjach nie stwarza długów karmicznych.

Dzisiejszym dniem rozpoczynamy trecenę Tz’i’, więc przez kolejne 13 dni (łącznie z dzisiaj) będzie nam towarzyszyć ta energia rozjaśniając nam kwestie związane ze sprawiedliwością w wymiarze kosmicznym, w tym prawami obowiązującymi w Naturze oraz bezwarunkową miłością.
Energia Tz’i’ to autorytet zapewniający sprawiedliwe uniwersalne reguły obowiązujące wszystkich bez wyjątku. Tz’i’ daje również wiarę i zaufanie, że pewnie zdążamy do celu otoczeni dobrą opieką i bezwarunkową miłością. Zapewnienie że wszyscy mamy jednakowe prawa, odpowiadamy za każdy nasz czyn i ponosimy jego konsekwencje jest przejawem najwyższej bezwarunkowej miłości, ponieważ każdy dostaje dokładnie to czego potrzebuje do wzrostu. Przyjęcie prawdy do serca pozwoli Ci się uwolnić od wszelkiego balastu i uzdrowić.
Pamiętaj że Twoim podstawowym prawem jest wolność wyboru, którą dał Ci Stwórca. Nie zwalnia Cię to z odpowiedzialności za podjęte decyzje, a wręcz przeciwnie. Zapewnia Ci również bezpieczeństwo, że nikt bez Twojej zgody nie może wyrządzić Ci szkody nie ponosząc konsekwencji, dlatego uważaj na co dajesz przyzwolenie.
Trecena Tz’i’ to również czas na uregulowanie tematów urzędowych, prawnych, poprawę lub nawiązanie nowych relacji. Należy unikać konfliktów, zwłaszcza z prawem.

Tz’i’ to prawo rządzące Wszechświatem, kosmiczna sprawiedliwość, autorytet i siła wprowadzająca tę sprawiedliwość w życie, strażnik wszystkiego co stworzone, bezwarunkowa miłość, symbolem zwierzęcym Tz’i’ jest wilk lub pies.
Energia Tz’i’ wspiera nas w otwarciu serca i zrozumieniu praw rządzących Wszechświatem, Naturą, które są niezależne od tych ustanawianych przez ludzi.
Tz’i’ to dzień dobry na załatwienie spraw sądowych, urzędowych, uporządkowanie dokumentów, poprawę lub nawiązanie nowej relacji, kierowanie się głosem serca. W tym dniu prosimy o rozwiązanie problemów z prawem, sprawiedliwość w sądach i sprawiedliwe rządy, uwolnienie niesłusznie uwięzionych, uwolnienie od nadmiernej ambicji, która powoduje że szkodzimy innym. W dniu Tz’i’ uważajmy na konflikty z bliskimi i z prawem.

Osoby urodzone w dniu Tz’i’ poczęte są w Iq’, a ich przeznaczeniem jest Tijax. Są to ludzie kochający, wierni, przyjacielscy, dumni, z poczuciem autorytetu. Osoby dobrze czujące energię Tz’i’ kierują się sprawiedliwością, miłością i mogą być doskonałymi przywódcami, sędziami, adwokatami, czy doradcami. Negatywne aspekty Tz’i’ mogą przejawiać się w postaci hedonizmu, przerostu ambicji, narzucania swoich osadów, despotyzmu, zastraszania.

Ton 1 to jedność, kompletność, początek, tak jak ziarno zawierające wszystko co potrzebne, aby wzrosło nowe życie. Od nas zależy gdzie je posadzimy i jakie będzie miało warunki. Stąd ważne, aby już pierwszego dnia treceny rozpocząć pracę z zadaniami, które ona przynosi i przygotować się do kolejnych dni.

Przypominam, że zgodnie z Cholq’ij energia dnia rozpoczyna się wraz z pierwszymi promieniami Słońca, niezależnie od miejsca (strefy czasowej) na Ziemi i kończy się wraz z kolejnym wschodem, kiedy to witamy nową energię.

Słonecznie pozdrawiam ☀

Translate »