Energia dnia 18.03.2023

 In Energia dnia


Dzisiaj, 18.03.2023, od wschodu Słońca wg świętego kalendarza Cholq’ij mamy energię Kab’lajuj (12) Kawoq.

Połączenie tonu 12 i energii Kawoq pozwala Ci na zintegrowanie dotychczasowych doświadczeń związanych z działaniami na rzecz domu, rodziny, społeczności, aby móc je wykorzystać w praktyce.
Mamy przedostatni dzień treceny Q’anil, związanej z ziarnem, dojrzewaniem i plonami, więc poczuj co w Tobie wzrosło. Najlepszy sposób przekazania wiedzy innym, to dawanie przykładu własnym postępowaniem. Jeśli chcesz być światłem dla innych, pokaż jak dbasz o swój dom i swoją rodzinę. W szerokim rozumieniu naszych domem jest Matka Ziemia, a rodziną są wszyscy, którzy ten dom zamieszkują.
Dzisiaj możesz doświadczyć intensywnego oczyszczania emocjonalnego, które jest kontynuacją wczorajszego (Tijax) odcięcia tego co nam już nie służy. Jak burza, to i gromy, więc możesz dzisiaj też doświadczyć gwałtownych emocji, burzliwych sytuacji, itp. Pamiętaj, że oczyszczanie jest niezbędnym elementem cyklu, a odżywczy deszcz i Słońce, które jutro wzejdzie (Ajpu) pozwolą wzrastać nowemu.
Dzisiejszy dzień sprzyja również spędzaniu czasu z rodziną, poprawie relacji z bliskimi, zwłaszcza kobietami oraz tematom domowym, np. pracom związanym z domem, budową domu, itp. Zainicjowane dzisiaj tego typu działania mają dodatkowe wsparcie.

Jesteśmy w trecenie Q’anil. Energia Q’anil pomaga leczyć Ziemię i ją regenerować, więc warto poświęcić więcej uwagi temu tematowi w wymiarze fizycznym i duchowym. To czas zasiewania, dojrzewania i zbierania plonów. Podczas tej treceny będzie w nas kiełkowało, wzrastało i dojrzewało, to co zaprosiliśmy do życia. Każdego kolejnego dnia treceny spójrz na ten proces w aspekcie energii towarzyszącej Ci danego dnia i proś Ahau o wsparcie poprzez jej działanie. Korzystaj z doświadczeń treceny Q’anil, aby nauczyć się zasiewać, pielęgnować i zbierać plony w każdym aspekcie życia. Ziarnem są Twoje myśli i uczucia, zasiew to słowa i czyny, podlewasz je swoją uwagą, którą im poświęcasz, i dalszymi działaniami, a plonem są doświadczenia, które otrzymujesz. Zbierasz zatem to co zasiałeś i jednocześnie otrzymujesz przez to informację zwrotną, która uczy Cię jak zebrać obfitsze plony w kolejnym cyklu. Pamiętaj, że aby osiągnąć piękne plony potrzebne jest działanie i uwaga.
Trzeba pielęgnować to co zasiane i im więcej uwagi wkładamy w zasiew i pielęgnację ziarna, tym obfitszy owoc zbierzemy.
Q’anil to energia bardzo związana ze sztuką. Sztuką może być wszystko co robisz, jeśli wkładasz w to serce. Wyraź siebie poprzez tę twórczość okazując wdzięczność za życie, bo kto nie tworzy, ten nie żyje.

Energia Kawoq wnosi do treceny Q’anil deszcz i burzę, które wymywają to co odcina energia Tijax, oczyszczają emocje, nawadniają podłoże umożliwiając wzrost nowego. Kawoq uczy o synergii współpracy w domu (także na Ziemi jako naszym wspólnym domu) i w grupie oraz działania na rzecz wspólnego dobra.

Zwierzęciem związanym z Kawoq jest żółw, Kawoq symbolizuje dom, rodzinę, społeczność, a także oczyszczenie, deszcz, burzę. W tym dniu dobrze jest ukierunkować swoje działania na dobro ogółu, czyli zrobienie czegoś dla dobra domu, rodziny, społeczności, grupy, a także rozpoczęcie projektów z tym związanych. Należy zadbać o swoje emocje, aby nie dopuścić do niepotrzebnych wyładowań. Dzień dobry na modlitwę o deszcz.

Osoby urodzone w Kawoq mają swoje pochodzenie w B’atz, a ich przeznaczeniem jest Kej. Osoby rodzinne, działające na rzecz dobra rodziny, grupy, społeczności. Mają zdolność oczyszczania emocji, czasem wystarczy sama ich obecność. Mają predyspozycje do pracy z Żywiołami, świadomego i proroczego śnienia, uzdrawiania, także z wykorzystaniem wiedzy o medycynach roślinnych, itp.
Zagrożeniem dla nich jest niekontrolowane uwalnianie emocji (burza), wpadanie na dłuższy czas w mroczne stany emocjonalne, nałogi. W takiej sytuacji dobrze jest zmienić otoczenie, przebywać blisko Natury, skupić się na chwili obecnej i pamiętać, że źródłem spokoju oraz szczęścia jest wnętrze.

Ton 12 pozwala nam na zebranie wszystkich doświadczeń w jeden obraz i ujrzenie go jako całości, niczym ułożonej z puzzli układanki. 12 nazywana jest tonem nauczycielskim, bo daje poczucie kompletności i pozwala na dzielenie się doświadczeniami bez chęci rywalizacji, czy wywyższania się. Dobry nauczyciel wie, że w każdej interakcji jest zarówno nauczycielem, jak i uczniem.

Przypominam, że zgodnie z Cholq’ij energia dnia rozpoczyna się wraz z pierwszymi promieniami Słońca, niezależnie od miejsca (strefy czasowej) na Ziemi i kończy się wraz z kolejnym wschodem, kiedy to witamy nową energię.

Słonecznie pozdrawiam ☀

Translate »