Energia dnia 27.04.2023

 In Energia dnia


Dzisiaj, 27.04.2023, od wschodu Słońca wg świętego kalendarza Cholq’ij mamy energię Oxlajuj (13) Kawoq.

W dniu połączenia tonu 13 z energią Kawoq warto raczej poświęcić uwagę swoim tematom, zwłaszcza związanych z wiarą i duchowością, aby kochać innych trzeba kochać siebie. Dostajesz sposobność do nawiązania prawdziwej więzi ze Źródłem poprzez Naturę, na nabranie wiary (w znaczeniu pewności), że Ziemia to nasz wspólny dom dający bezpieczne schronienie.
Jeśli tego potrzebujesz Kawoq może Ci przynieść oczyszczenie emocji, wypłukanie tego co wczoraj odcięła energia Tijax. Proces oczyszczania może być burzliwy jeśli nagromadziło się dużo balastu. W takim przypadku skorzystaj z nauk treceny Kej oraz wsparcia 4 Elementów, zachowaj stabilność, obserwuj przechodzącą burzę pozostając uwagą w swoim bezpiecznym wnętrzu, nie podążając myślami za tym co negatywne. Niech Kawoq wymyje to co Ci przeszkadza oraz zwolni miejsce na narodziny i wzrost nowego. Pamiętaj, że z jutro wzejdzie nowe Słońce (w 1 Ajpu).

Jesteśmy w ostatnim dniu treceny Kej. Kej to symbol „religijności” Majów, duchowości, przywództwa duchowego. Archetypem Kej jest „kapłan” majański czczący Ahau przejawiającego się w Naturze – przywódca duchowy, który jest liderem, artystą, uzdrowicielem, używa dłoni do leczenia, niesienia pomocy, pracy, tworzenia sztuki, śpiewa pieśni ceremonialne, wznosi modlitwy, łączy się z Naturą. W tym obszarze zawarte są atrybuty Kej – przywództwo (również siła), sztuka, uzdrawianie, pomoc innym, połączenie z Naturą.
Kej daje również siłę Jelenia i stabilność, kojarzoną z jego czterema kończynami i pewnym stąpaniem po Ziemi. Stabilność liczby cztery wynika z wielu aspektów kosmologii Majów, m.in.: 4 kierunki Świata, 4 Elementy, 4 pierwszych mężczyzn. W trecenie Kej osiągamy równowagę, poczucie własnej mocy, budujemy i wzmacniamy fundamenty naszej duchowości. Uczymy się, że siła i stabilna postawa pochodzi z wnętrza, niezależnie od tego co jest na zewnątrz, a wymagające sytuacje pomagają w trenowaniu siły woli. Siła spokoju daje liderowi możliwość efektywnego poradzenia sobie w każdej sytuacji. Warto pamiętać, że każde doświadczenie jest dla nas informacją, a ładunek emocjonalny nadaje mu nasza reakcja, zatem z wnętrza decydujemy jaki wpływ ma na nas sytuacja zewnętrzna. Co więcej zachowując wewnętrzną równowagę wpływamy swoją wibracją na otoczenie na zasadzie „co wewnątrz, to na zewnątrz”.

Energia Kawoq wnosi do treceny Kej deszcz i burzę, które wymywają to co odcina energia Tijax, oczyszczają emocje, nawadniają podłoże umożliwiając wzrost nowego. Kawoq uczy o synergii współpracy w domu (także na Ziemi jako naszym wspólnym domu) i w grupie oraz działania na rzecz wspólnego dobra.
Kawoq to energia związana z Ziemią, z silnym pierwiastkiem żeńskim. Wyraź dzisiaj swoją wdzięczność dla Matki Ziemi, Kawoq zamykając trecenę Kej uczy nas że Ziemia to nasz wspólny dom, a wszystkie jej dzieci są rodziną, więc pełnię duchowości i połączenie ze Źródłem osiągamy poprzez harmonię i jedność z Naturą.

Zwierzęciem związanym z Kawoq jest żółw, Kawoq symbolizuje dom, rodzinę, społeczność, a także oczyszczenie, deszcz, burzę. W tym dniu dobrze jest ukierunkować swoje działania na dobro ogółu, czyli zrobienie czegoś dla dobra domu, rodziny, społeczności, grupy, a także rozpoczęcie projektów z tym związanych. Należy zadbać o swoje emocje, aby nie dopuścić do niepotrzebnych wyładowań. Dzień dobry na modlitwę o deszcz.

Osoby urodzone w Kawoq mają swoje pochodzenie w B’atz, a ich przeznaczeniem jest Kej. Osoby rodzinne, działające na rzecz dobra rodziny, grupy, społeczności. Mają zdolność oczyszczania emocji, czasem wystarczy sama ich obecność. Mają predyspozycje do pracy z Żywiołami, świadomego i proroczego śnienia, uzdrawiania, także z wykorzystaniem wiedzy o medycynach roślinnych, itp.
Zagrożeniem dla nich jest niekontrolowane uwalnianie emocji (burza), wpadanie na dłuższy czas w mroczne stany emocjonalne, nałogi. W takiej sytuacji dobrze jest zmienić otoczenie, przebywać blisko Natury, skupić się na chwili obecnej i pamiętać, że źródłem spokoju oraz szczęścia jest wnętrze.

Ton 13 pozwala nam na połączenie ze stroną duchową, z zaświatami, na podsumowanie nauk, które otrzymaliśmy w kończącej się trecenie i przygotowanie się do nowych wyzwań. Możemy doświadczyć całego spektrum właściwości towarzyszącego mu Nawala, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. W dniach z energią 13 prowadzone są ceremonie i inicjowane są nowe altary – przez przewodników duchowych (Ajq’ij) zdolnych do pracy z tak wysoką energią.

Przypominam, że zgodnie z Cholq’ij energia dnia rozpoczyna się wraz z pierwszymi promieniami Słońca, niezależnie od miejsca (strefy czasowej) na Ziemi i kończy się wraz z kolejnym wschodem, kiedy to witamy nową energię.

Słonecznie pozdrawiam ☀

Translate »