Energia dnia 17.11.2023

 In Energia dnia


Dzisiaj, 17.11.2023, zgodnie z Cholq’ij, świętym kalendarzem Majów, wraz ze wschodem Słońca witamy energię B’elejeb’ (9) Aq’ab’al.

Ton 9 związany z cyklami i żeńskim pierwiastkiem dającym życie daje Ci możliwość ukończenia jakiegoś etapu gromadzenia doświadczeń związanych z energią Aq’ab’al, a trecena Tz’ik’in wspiera Twoją kreatywność oraz pozwala spojrzeć z lotu ptaka na Twoją drogę i ujrzeć wizję celu kolejnego etapu podróży.
9 Aq’ab’al daje Ci sposobność do zamknięcia etapu przygotowań i do inicjacji nowych tematów, projektów, relacji, trzeba tylko dokładnie i precyzyjnie wyrażać swoje intencje. To nie musi być moment, w którym zobaczysz już to co inicjujesz, tylko symboliczne wbudowanie „kamienia węgielnego”, którego efekty przyjdą niebawem.
Energia Aq’ab’al pokazuje dualność, to dobry moment na syntezę przeciwieństw, jednocześnie trzeba pamiętać, że wymaga to poświęceń po obu stronach. Dokonanie tego będzie dużym krokiem w stronę poczucia kompletności i wolności, w czym wspiera również energia obecnej treceny Tz’ik’in.
Dziesiejszy dzień może przynieść Ci odkrycia, może to być „olśnienie”, które pozwoli Ci zintegrować wcześniejsze doświadczenia, także te zdobyte w obecnej trecenie.

Jesteśmy w trecenie Tz’ik’in. To czas, w którym można spojrzeć na siebie i otoczenie „z lotu ptaka” i zobaczyć obraz w szerszej perspektywie. To czas modlitwy, którą Tz’ik’in zaniesie do Nieba i przyniesie na Ziemię obfitość, co oczywiście nie oznacza że odbędzie się to bez Twojej pracy. Tz’ik’in przynosi wolność i kreatywność, więc odrzuć to co Cię ogranicza i wykorzystaj ten czas do tworzenia z pasją, czy do biznesu. W tej trecenie możesz prosić i otrzymać wizje jak tego dokonać. Najczęściej komunikaty podane są na tacy i wystarczy patrzeć uważnie na to co jest najbliżej. Spotykające nas zdarzenia są metaforami, mają drugie dno – zaszyfrowany przez Stwórcę przekaz. Bądź na nie uważny, interpretuj je lub poproś o pomoc oddane Ci osoby.
Ważne aby na podstawie wizji wysyłać intencje przyciągające nas do celu lub celów pośrednich, jednocześnie plany działań powinny być tak elastyczne, aby móc skupić się wyłącznie na działaniu w chwili obecnej i dokonywaniu świadomych wyborów.
Energia Tz’ik’in symbolizuje także wolność, więc jeśli czujesz ograniczenia, to może być czas wyzwolenia się z nich.

Energia Aq’ab’al wnosi do treceny Tz’ik’in nowe Światło, możliwość rozpoznania i połączenia przeciwieństw, nową koncepcję, odrodzenie.

Aq’ab’al to promień światła przebijający się przez ciemność, wschód i zachód Słońca.
Aq’ab’al to energia dualności światło – ciemność, dzień – noc, przejawiająca się we wszystkich aspektach życia. Pomaga odnaleźć iskrę Światła tam gdzie jest cień i ruszyć do przodu. To energia odradzająca i rozświetlająca. Doskonały dzień, aby prosić o Stwórcę o światło, które rozjaśni nasze wątpliwości i zagmatwane sprawy oraz pozwoli nam się obrać nowy kurs.

Osoby urodzone w dniu Aq’ab’al są poczęte w Tz’ik’in, a ich przeznaczeniem jest B’atz’. Takie osoby mają zdolność odkrywania zakrytego, to energia badaczy, psychologów, detektywów, itp. Osoby spokojne, cierpliwe, pracowite, logiczne, zorganizowane, często lubiące wczesne pobudki, nadające się na przywódców i nauczycieli.
Z negatywnej strony nieodpowiednio używana energia Aq’ab’al może prowadzić je do zwątpienia, czarnowidztwa, poczucia winy.

Ton 9 związany jest z żeńskim pierwiastkiem i kosmicznymi cyklami, sprzyja zakończeniu rozpoczętych spraw, oznacza również centrum i wzmacnia intuicją energię Nawala, z którym występuje.

Przypominam, że zgodnie z Cholq’ij energia dnia rozpoczyna się wraz z pierwszymi promieniami Słońca, niezależnie od miejsca (strefy czasowej) na Ziemi i kończy się wraz z kolejnym wschodem, kiedy to witamy nową energię.

Słonecznie pozdrawiam ☀

Translate »