Energia dnia 24.11.2023

 In Energia dnia


Dzisiaj, 24.11.2023, od wschodu Słońca Cholq’ij, święty kalendarz Majów, wskazuje Nawal Oxib’ (3) Tz’i’. Tz’i’ to prawo rządzące Wszechświatem, kosmiczna sprawiedliwość, autorytet i siła wprowadzająca tę sprawiedliwość w życie, strażnik wszystkiego co stworzone, bezwarunkowa miłość, symbolem zwierzęcym T’zi’ jest wilk lub pies.

Energia Tz’i najsilniej manifestuje się w obszarach związanych z prawem i z miłością, a ton 3 uczy rytmu i równowagi, więc masz okazję do rozwoju w tych obszarach. Jeśli potrzebna Ci jest zmiana kierunku, ton 3 może pokazać Ci to poprzez zdarzenia wytrącające z równowagi, więc uważaj dziś na konflikty z prawem, pokusy wystawiające na próbę Twoją wierność i lojalność. Może być i tak, że to Twoja wiara i zaufanie będą wystawione na próbę. Co by się nie działo zachowaj spokój i obserwuj, za wyzwaniami, za strachem ukryte są drzwi do rozwoju.
Ton 3 kieruje uwagę do wewnątrz, więc nawiąż połączenie ze swoim wewnętrznym dzieckiem, poczuj jego niewinność i ufność, pozwól objąć się polu bezwarunkowej miłości, która Cię zewsząd otacza. Zobacz we wszystkich istotach wokół Ciebie swoje odbicie i poczuj połączenie ze wszystkim w polu bezwarunkowej miłości.
Wszyscy pragniemy miłości i szukamy sprawiedliwości, jednocześnie funkcjonując w życiu codziennym często działamy (nawet nieświadomie) nastawiając się na własne korzyści, stawiając dobro ogółu na drugim planie. Po wczorajszym (Toj) „wyrównaniu rachunków” zacznij z czystą kartą szukać rozwiązań win-win, w których wszystkie strony uczestniczące w zdarzeniach będą osiągały korzyści. To wymaga poświęcenia uwagi, a w ostatecznym rozrachunku synergia szczęścia i miłości z Twojego otoczenia sprawi, że zasiane przez Ciebie ziarno wyda piękne owoce.

Jesteśmy w trecenie Q’anil. Energia Q’anil pomaga leczyć Ziemię i ją regenerować, więc warto poświęcić więcej uwagi temu tematowi w wymiarze fizycznym i duchowym. To czas zasiewania, dojrzewania i zbierania plonów. Podczas tej treceny będzie w nas kiełkowało, wzrastało i dojrzewało, to co zaprosiliśmy do życia. Każdego kolejnego dnia treceny spójrz na ten proces w aspekcie energii towarzyszącej Ci danego dnia i proś Ahau o wsparcie poprzez jej działanie. Korzystaj z doświadczeń treceny Q’anil, aby nauczyć się zasiewać, pielęgnować i zbierać plony w każdym aspekcie życia. Ziarnem są Twoje myśli i uczucia, zasiew to słowa i czyny, podlewasz je swoją uwagą, którą im poświęcasz, i dalszymi działaniami, a plonem są doświadczenia, które otrzymujesz. Zbierasz zatem to co zasiałeś i jednocześnie otrzymujesz przez to informację zwrotną, która uczy Cię jak zebrać obfitsze plony w kolejnym cyklu. Pamiętaj, że aby osiągnąć piękne plony potrzebne jest działanie i uwaga.
Trzeba pielęgnować to co zasiane i im więcej uwagi wkładamy w zasiew i pielęgnację ziarna, tym obfitszy owoc zbierzemy.
Q’anil to energia bardzo związana ze sztuką. Sztuką może być wszystko co robisz, jeśli wkładasz w to serce. Wyraź siebie poprzez tę twórczość okazując wdzięczność za życie, bo kto nie tworzy, ten nie żyje.

Energia Tz’i’ wnosi do treceny Q’anil autorytet zapewniający sprawiedliwe kosmiczne reguły obowiązujące wszystkich bez wyjątku. Tz’i’ daje również wiarę i zaufanie, że pewnie zdążamy do celu otoczeni dobrą opieką i bezwarunkową miłością. Zapewnienie że wszyscy mamy jednakowe prawa, odpowiadamy za każdy nasz czyn i ponosimy jego konsekwencje jest przejawem najwyższej bezwarunkowej miłości, ponieważ każdy dostaje dokładnie to czego potrzebuje do wzrostu. Przyjęcie prawdy do serca pozwoli Ci się uwolnić od wszelkiego balastu i uzdrowić.

Energia T’zi’ wspiera nas w otwarciu serca i zrozumieniu praw rządzących Wszechświatem, Naturą, które są niezależne od tych ustanawianych przez ludzi.
T’zi’ to dzień dobry na załatwienie spraw sądowych, urzędowych, uporządkowanie dokumentów, poprawę lub nawiązanie nowej relacji, kierowanie się głosem serca. W tym dniu prosimy o rozwiązanie problemów z prawem, sprawiedliwość w sądach i sprawiedliwe rządy, uwolnienie niesłusznie uwięzionych, uwolnienie od nadmiernej ambicji, która powoduje że szkodzimy innym. W dniu T’zi’ uważajmy na konflikty z bliskimi i z prawem.

Osoby urodzone w dniu T’zi’ poczęte są w Iq’, a ich przeznaczeniem jest Tijax. Są to ludzie kochający, wierni, przyjacielscy, dumni, z poczuciem autorytetu. Osoby dobrze czujące energię T’zi’ kierują się sprawiedliwością, miłością i mogą być doskonałymi przywódcami, sędziami, adwokatami, czy doradcami. Negatywne aspekty T’zi’ mogą przejawiać się w postaci hedonizmu, przerostu ambicji, narzucania swoich osadów, despotyzmu, zastraszania.

Ton 3 związany jest z uchwyceniem rytmu oraz równowagi i w razie potrzeby przynosi sytuacje związane z jej chwilową utratą, wybiciem z rytmu, aby nam coś pokazać w świecie materialnym. Kieruje naszą uwagę do wewnątrz w celu poznania, co na prawdę przyciągnęło taką sytuację i umożliwić nam korektę kursu i złapanie odpowiedniego rytmu działania.

Przypominam, że zgodnie z Cholq’ij energia dnia rozpoczyna się wraz z pierwszymi promieniami Słońca, niezależnie od miejsca (strefy czasowej) na Ziemi i kończy się wraz z kolejnym wschodem, kiedy to witamy nową energię.

Słonecznie pozdrawiam ☀

Translate »