Energia dnia 04.12.2023

 In Energia dnia


Dzisiaj, 04.12.2023, ze wschodem Słońca według sakralnego kalendarza Majów witamy energię Oxlajuj (13) Ajpu.

W dniu połączenia tonu 13 z energią Ajpu związaną z relacjami ze Stwórcą, masz wielką sposobność, aby połączyć się przez swoją wieczną, wewnętrzną cząstkę ze Źródłem i lepiej poznać swoje prawdziwe ja. W tym dniu kończącym trecenę dojrzewania poczuj, że to Ty stwarzasz swoją rzeczywistość – siejesz, pielęgnujesz i zbierasz plon. Skup się teraz na sobie, sprawdź czy Twoje działania są zgodne z Twoimi prawdziwymi pragnieniami, z celem wybranym przez duszę, czy tylko spełniasz zachcianki ego lub oczekiwania innych wobec Ciebie. Pozwól sobie na szczerość, bądź wierny sobie, zdejmij wszelkie maski, a będziesz mógł poznać i pokochać bezwarunkowo prawdziwego siebie. Jednocześnie, w naturalny sposób pokochasz bezwarunkowo innych, jako swoje lustrzane odbicia.
Dzień 13 Ajpu traktowany jest jako zamknięcie 260-dniowego cyklu Cholq’ij, odrodzenie się Słońca przez przejście do wymiaru duchowego i ponowne ukazanie się na planie ziemskim. Można to odczytać jako bezposrednią manifestację ducha w materii, zamknięcie pewnego etapu wzrostu duchowego i początek wspinaczki na kolejny poziom.
Dzisiejsza energia bardzo związana jest ze stroną duchową, z połączeniem z Sercem Nieba, nie zapomnij o tu i teraz, zachowaj połączenie z Sercem Ziemi.

Jesteśmy w ostatnim dniu treceny Q’anil. Energia Q’anil pomaga leczyć Ziemię i ją regenerować, więc warto poświęcić więcej uwagi temu tematowi w wymiarze fizycznym i duchowym. To czas zasiewania, dojrzewania i zbierania plonów. Podczas tej treceny będzie w nas kiełkowało, wzrastało i dojrzewało, to co zaprosiliśmy do życia. Każdego kolejnego dnia treceny spójrz na ten proces w aspekcie energii towarzyszącej Ci danego dnia i proś Ahau o wsparcie poprzez jej działanie. Korzystaj z doświadczeń treceny Q’anil, aby nauczyć się zasiewać, pielęgnować i zbierać plony w każdym aspekcie życia. Ziarnem są Twoje myśli i uczucia, zasiew to słowa i czyny, podlewasz je swoją uwagą, którą im poświęcasz, i dalszymi działaniami, a plonem są doświadczenia, które otrzymujesz. Zbierasz zatem to co zasiałeś i jednocześnie otrzymujesz przez to informację zwrotną, która uczy Cię jak zebrać obfitsze plony w kolejnym cyklu. Pamiętaj, że aby osiągnąć piękne plony potrzebne jest działanie i uwaga.
Trzeba pielęgnować to co zasiane i im więcej uwagi wkładamy w zasiew i pielęgnację ziarna, tym obfitszy owoc zbierzemy.
Q’anil to energia bardzo związana ze sztuką. Sztuką może być wszystko co robisz, jeśli wkładasz w to serce. Wyraź siebie poprzez tę twórczość okazując wdzięczność za życie, bo kto nie tworzy, ten nie żyje.

Energia Ajpu wnosi do treceny Q’anil zdolność do nawiązania bezpośredniej relacji ze Stwórcą, do poczucia w sobie świętości i możliwości boskiej kreacji. Przynosi również pewność, że wybraliśmy właściwą drogę oraz siły i chęć do pokonywania przeciwności.
Dzień Ajpu zamyka trecenę Q’anil wskazując, że sami jesteśmy stwórcami własnej rzeczywistości i dojrzewamy poprzez odkrywanie wewnętrznej boskości, prawdy o sobie. Nie oznacza to, że nieistotne jest to co fizyczne, bo doświadczając życia w materii Stwórca w nas i we wszystkim co nas otacza poznaje sam siebie. W ten sposób przyczyniamy się do ewolucji całego Dzieła Stworzenia. Pamiętajmy, że jesteśmy dziećmi, które wyrosły z gwiezdnego ziarna, a więc jesteśmy Światłem ukrytym pod iluzją fizyczności.

Ajpu to Nawal oznaczający Słońce, Stwórcę, łączący w sobie energię wszystkich 20 Nawali. To także symbol myśliwego polującego z dmuchawką, ojca, relacji z Bogiem. Energia Ajpu wspiera nas w pokonywaniu wyzwań, zwłaszcza związanych z ego, słabości, w dążeniu do rozwoju, oświecenia, znalezieniu w sobie wytrwałości i cierpliwości w dążeniu do celu. Doskonały dzień na stawienia czoła własnym lękom, na okazanie ojcowskiej miłości i bycie przykładem dla dzieci, na poprawę relacji z ojcem i innymi mężczyznami w rodzinie. To najsilniejsza energia męska, więc należy jej używać z wyczuciem, aby czegoś nie zniszczyć lub kogoś nie zranić.

Pokłońmy się dzisiaj Ojcu Słońce, podziękujmy za życie oraz za wszystkie wyzwania, które pozwalają nam docenić jego wartość i zrozumieć czym jest szczęście. Dzień sprzyja proszeniu o pewność w działaniu i siłę do pokonywania wyzwań, o ochronę dla dzieci i słabszych oraz mądrość, aby zrozumieć spuściznę Przodków.
Masz dobry czas na medytację i komunikację ze Słońcem oraz z Naturą oraz zrozumienie sygnałów pochodzących z tej strony.

Osoby urodzone w Ajpu pochodzą z E, a ich przeznaczeniem jest Q’anil. Osoby obdarzone zdolnościami przywódczymi i artystycznymi (zwłaszcza muzyka, taniec, rękodzieło), dobrzy ojcowie, obrońcy Natury. Potrafią osiągnąć każdy cel odważnie pokonując przeszkody i odnaleźć się w każdej sytuacji. Dobrzy organizatorzy, pracownicy, przyjaciele. Osoby pewne siebie, sprawnie planujące działania, niezależne, często selektywne w doborze towarzystwa. Zagrożeniem jest skupienie się na zaspakajaniu zachcianek ego, zamiast na dawaniu światła (Słońce w środku jest czarne). Nieuświadomiona energia Ajpu może przejawiać się jako autorytatywność, mściwość, problematyczność, przesadna podejrzliwość, wrogość wobec wszelkiej krytyki, czy skłonność do obrażania się.

Ton 13 pozwala nam na połączenie ze stroną duchową, z zaświatami, na podsumowanie nauk, które otrzymaliśmy w kończącej się trecenie i przygotowanie się do nowych wyzwań. Możemy doświadczyć całego spektrum właściwości towarzyszącego mu Nawala, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. W dniach z energią 13 prowadzone są ceremonie i inicjowane są nowe altary – przez przewodników duchowych (Ajq’ij) zdolnych do pracy z tak wysoką energią.

Przypominam, że zgodnie z Cholq’ij energia dnia rozpoczyna się wraz z pierwszymi promieniami Słońca, niezależnie od miejsca (strefy czasowej) na Ziemi i kończy się wraz z kolejnym wschodem, kiedy to witamy nową energię.

Słonecznie pozdrawiam ☀

Translate »