Winal Kumku’

 In Artykuły

Poniższe informacje oraz załączona ilustracja pochodzą ze strony MAYATECUM.COM (https://mayatecum.com/mes-del-haab/), za pośrednictwem której Starszyzna Majów dzieli się wiedzą.

Według kalendarza Majów Chol Ab’ trwającego 365 dni, jesteśmy w winalu („miesiącu”) KUMKU’, ten miesiąc zaczyna się w dniu 13 E ZERO KUMKU’ (25.01.2024) tego roku 11 E 5151, roku świętej ścieżki, oświecenia i mistrzostwa.

WINAL KUMKU’

MIESIĄC SPICHLERZA I (MIEJSCA) POCHÓWKU

KUMKU’ to 18. miesiąc naszego 365-dniowego kalendarza Majów Chol Ab’, jego nazwa oznacza: Pochówek i Spichlerz, nazwa ta jest bardzo zgodna z jego pozycją w naszym słonecznym, cywilnym rolniczym kalendarzu Majów Chol Ab’, ponieważ Kumku’ jest ostatnim miesiącem, w którym my, Majowie, przygotowujemy się do pochówku starego roku i przygotowujemy się na narodziny nowego roku zgodnie z naturą, kosmosem i wielkim wszechświatem, a także zgodnie z matematyką, astronomią, epigrafiką i archeologią Majów.

Akt pochówku w kosmowizji Majów jest czymś bardzo świętym, niezależnie od tego, czy jest to pochówek czegoś czy kogoś, odbywa się z wielkim szacunkiem; ponieważ jest to dostarczenie do serca Matki Ziemi tego czegoś lub kogoś, kto wypełnił swoją misję, dla której urodził się na Matce Ziemi.

Kumku’ mówi o końcu istnienia, mówi o mentalnym, fizycznym, duchowym i emocjonalnym oddzieleniu, mówi o oddzieleniu materii i Uxlab’xel (Ducha), mówi o powrocie widzialnego, fizycznego do Uk’ux Ulew (Serca Ziemi) i o powrocie niewidzialnej świadomości do Uk’ux Kaj (Serca Nieba).

Każdy, kto rodzi się na Matce Ziemi, w końcu pójdzie do Kumku’ (Grobu) jest prawem życia we wszystkich sferach natury i istnienia, święta księga Pop Wuj mówi o wielu Kumku ( zakończeniach i pochówkach), jak na przykład o Kumku ludzi z ziemi i ludzi z drewna, Wukub’ Kaki’x, Sipaq’na, Kab’rakan, Chimalmat, Jun Junajpu’ i Wukub’ Junajpu’, Jun Keme i Wukub’ Keme (postacie ze świętej księgi Pop Wuj – przypis tłumacza) i wielu innych.

Jeden z najbardziej dramatycznych Kumku’ (pochówków), być może tam, gdzie narodził się zwyczaj Majów grzebania wszystkich naszych zwierząt domowych, naszych narzędzi pracy, gotowania i użytku codziennego, jest Kumku’ (koniec) drewnianych ludzi. Święta księga Pop Wuj opowiada historię drewnianych ludzi, ludzi z drewna (drzew), mówi że za życia byli niewdzięczni wobec swoich zwierząt domowych, narzędzi pracy, przyborów kuchennych i bez wątpienia byli również niewdzięczni wobec swoich bliźnich; ponieważ Zapomnieli nawet o swoim Stwórcy i Twórcy, co było wielkim grzechem, za który został na nich zesłany koniec i śmierć.

Chociaż zanim zniknęła cywilizacja drewnianych ludzi, ich zwierzęta domowe, ich narzędzia pracy, ich przybory kuchenne i wszystko, za co byli niewdzięczni, otrzymało moc mówienia i działania przeciwko swoim właścicielom, święta księga Majów mówi, że otrzymali moc mówienia i działania przeciwko swoim właścicielom, Święta księga Majów mówi, że ci ludzie z drewna biegali i uciekali w strachu przed wszystkimi swoimi zwierzętami i przedmiotami, z których korzystali aby istnieć, za złe traktowanie i za to, że byli niewdzięczni wobec nich, ich własne przedmioty i zwierzęta zadały im śmierć i absolutny koniec, temu pokoleniu ludzi z drewna.

Z powodu tego tragicznego wydarzenia, które przytrafiło się drewnianym ludziom, którzy skończyli w rękach swoich zwierząt, narzędzi, przyborów kuchennych i nie tylko; w naszej kulturze Majów wierzymy, że wszystko ma ducha, wszystko ma życie, wszystko ma istnienie i musimy traktować z szacunkiem każde zwierzę, każdą roślinę, każdy minerał, każdą górę, każdą rzekę i każdą rzecz podczas jej życia aż do Kumku’ (końca).

Ponieważ fakt, że zwierzęta, rośliny, minerały i wszystkie rzeczy nie mówią, nie oznacza, że nie czują, że nie widzą, że nie słyszą i że nie są świadome postawy myślącego człowieka i ich zarządcy, dlatego musimy traktować je wszystkie jednakowo z szacunkiem; ponieważ jeśli nie traktujemy kogoś lub czegoś z szacunkiem, duch, życie i istnienie ich wszystkich i wszystkiego wokół nas może powstać przeciwko nam i zniszczyć nas, tak jak stało się to z drewnianymi ludźmi.

Dlatego nasze majańskie babcie i dziadkowie zawsze radzą nam, abyśmy nie wyrzucali rzeczy, ale je zakopywali, ponieważ wszystko ma swoje znaczenie i powód istnienia, kiedy coś nam pomogło, służyło nam, zaoferowało nam współpracę, abyśmy mogli istnieć, musimy być wdzięczni temu czemuś i traktować to tak, jakby było częścią naszego życia, zamiast wyrzucać to lub burzyć gdzieś pod koniec jego użyteczności, musimy się z tym pożegnać i pochować z wszelkimi honorami, na jakie zasługuje.

Jedną z wielkich rzeczy, które Majowie grzebią i żegnają z wielką wdzięcznością co 360 dni, jest stary rok liczący 365 dni, to wielkie wydarzenie zawsze ma miejsce w dniu 19 Kumku’ lub pod koniec tego miesiąca.

To wielkie wydarzenie pochówku i pożegnania tego roku 11 E 5151, który wkrótce się skończy, rozpocznie się w nocy, w intymności każdego domu Majów 18 lutego Kumku’ (12 lutego 2024, 18:00) i przez cały dzień 19 lutego Kumku (13 lutego do 19:00) w świętych miejscach Majów na całym terytorium Majów.

W tym wspomnianym dniu pochowamy i pożegnamy się z opiekunem tego roku (cargador del año) 5151 – energią 11 E i oficjalnie rozpoczniemy 7-dniowe obchody słonecznego nowego roku Majów, w tym dniu będziemy dziękować odchodzącemu opiekunowi roku za całą jego miłość, jego dobroć i błogosławieństwa, które dał nam w ciągu tych 365 dni, i poprosimy go, aby przeniósł nas wszystkich pomyślnie do nowego roku 12 Noj 5152 (w dniu 19 lutego 2024 r.) (…)

Natychmiast po obchodach pochówku i pożegnania roku 11 E 5151, rozpoczniemy obchody WAYEB’ świętego pięciodniowego miesiąca Majów, które rozpoczną się w nocy w intymności każdego domu Majów w dniu 19 KUMKU’ (13 lutego 2024) i potrwają do zachodu słońca w dniu 4 WAYEB’ (18 lutego 2024).

Po pięciu dniach świętego miesiąca Wayeb’ będziemy świętować wielki nowy rok Majów Ab’ 12 Noj 5152. (…)

Po tych ważnych informacjach powróćmy do opisu winala Kumku’, nazwa tego miesiąca w języku Maya K’iche brzmi: CHE’ co oznacza Drzewo, w języku Maya Kaq’chiquel nazwa tego winala to PARICHE’ co oznacza: Wśród Drzew. Miesiąc ten trwa od 25 stycznia do 13 lutego tego roku.

Głównym przesłaniem tego winala Kumku’ jest: „Naucz się żyć pełnią życia, ponieważ życie jest jak dzień, trwa tylko tak długo, jak długo świeci słońce, a potem nadchodzi Kumku’ (koniec)”.

Okres Kumku jest czasem sprzyjającym refleksji nad wszystkimi czynami dokonanymi w kończącym się roku i analizie wszystkich działań w następnym roku, który ma się rozpocząć, jest to również czas, aby czynić pokój i dobro dla wszystkich, których obraziliśmy w ciągu roku, jest to czas na anulowanie wszystkich długów i czas na spalenie wszystkich mentalnych, fizycznych, emocjonalnych, duchowych i materialnych śmieci w kończącym się roku, aby w dniu 12 Noj Zero Pop’ wejść w nowy słoneczny rok majański 12 Noj 5152 z czystością, przejrzystością i bez ograniczeń.

Ludzie urodzeni w winalu  Kumku’ w pozytywnym aspekcie są samowystarczalni, współczujący, opiekuńczy i mają dużo szcęścia, żyją dla własnej niezależności i wolności. Są geniuszami, artystami, którzy dają się poznać poprzez własne dzieła. Mają wielką łatwość wybaczania błędów innych, nawet jeśli są pewni, że inni są w błędzie. Zrobią wszystko, co w ich mocy, aby oświecić i poprowadzić ich właściwą ścieżką, aby utrzymać przyjaźnie i poprowadzić wszystkich we właściwym kierunku.

Ludzie urodzeni w winalu Kumku’ w negatywnym aspekcie Kumku’ są niekontrolowani i nieposkromieni, samolubni, indywidualistyczni, obsesyjni i samotniczy.

Medytacja dla osób urodzonych w winalu Kumku’ brzmi: „Naucz się nawiązywać kontakty towarzyskie, ponieważ Ajaw stworzył cię do życia w społeczeństwie, a nie w samotności, nawiązuj kontakty towarzyskie ze wszystkimi, z którymi możesz, im bardziej jesteś towarzyski, tym większy sukces odniesiesz”.

Dziękujemy za uwagę Sib’alaj Utz’il WINAL KUMKU’ chech’ alaq’ juntir (Szczęśliwego miesiąca KUMKU’ dla wszystkich. Modlimy się do Ajaw oraz dziadków i babć Majów, aby udzielili wam błogosławieństwa, abyście mogli być szczęśliwi i mogli być błogosławieństwem w życiu wszystkich waszych bliskich i wielu innych w tym wielkim winalu KUMKU’ i przez cały ten wielki słoneczny rok Majów 11 E 5151, rok świętej ścieżki, prostej, czystej ścieżki, rok oświecenia i mistrzostwa na całym świecie.

Z poważaniem: www.MayaTecum.com Ajkij i Ajtij ludu Majów.

Uwaga: Strona MayaTecum.com  jest wspierana przez darowizny użytkowników takich jak Ty, zostaw nam miłą darowiznę lub kup nasze produkty, abyśmy mogli dalej działać (można to zrobić tutaj: https://mayatecum.com/tienda-maya-tecum/ ).

Zostaw Komentarz

Translate »