WAYEB’ – ŚWIĘTY MIESIĄC MAJÓW

 In Artykuły

Dzisiejszy dzień, 13.02.2024, traktowany jest jako początek Nowego Roku Haab’ Tun, tj. gwiazdowego (syderycznego) roku Matki Ziemi, natomiast jutro, 14.02.2024, rozpoczyna się Wayeb’ – święty „miesiąc” Majów o raz przypadające energia 7 E, będąca środkiem treceny Kame, związanej m.in. ze zmianami I transformacją. Kojarzy mi się z dotarciem do celu i wyborem dalszej Drogi. Trudno mi sobie wyobrazić bardziej wspierający czas dla transformacji i oczyszczenia na poziomie jednostkowym i zbiorowym, więc przybliżę wiedzę Majów, którą związana jest z tym świętym czasem.

Poniższe informacje oraz załączone zdjęcie pochodzą ze strony MAYATECUM.COM (https://mayatecum.com/wayeb-la-verdadera-semana-santa/), za pośrednictwem której Starszyzna Majów dzieli się wiedzą.

WAYEB’ – ŚWIĘTY MIESIĄC MAJÓW

Wayeb’ to święty 5-dniowy Winal Majów (miesiąc), który zawsze kończy 365-dniowy rok słoneczny Chol Ab’ (składający się z 18 Winali mających po 20 dni oraz 5-dniowego Wayeb’). Pierwszy dzień Wayeb to początek obchodów majańskiego nowego roku Ab’ (365-dniowego).

W tym roku Wayeb’ rozpocznie się 14 lutego i zakończy 18 lutego 2024 roku. A wielki słoneczny Nowy Rok Majów Ab’ 12 N’OJ ZERO POP 5152 będzie 19 lutego 2024.

Z kolei dzień poprzedzający Wayeb’ traktowany jest jako początek Nowego Roku Haab’ Tun, tj. gwiazdowego (syderycznego) roku Matki Ziemi.

CO OZNACZA WAYEB’?

WAYEB’ to dosłownie : Odpoczynek, Łóżko i Wizja, jest to słowo, które składa się z rdzenia dwóch słów, którymi są WAY i przyrostek pluralizujący EB’.

WAY jest rdzeniem czasowników „spać” i „śnić” w języku Maya-Yukateko. W języku Maya K’iche’ taki rdzeń jest reprezentowany przez WAR; w Mam przez WAT.

Innym ważnym znaczeniem rdzenia WAY jest proces transformacji osoby w jej duchowej wędrówce i / lub jej nawala.

Przyrostek EB’ dodaje informację o liczbie mnogiej czasu. Ta interpretacja (rdzeń WAY rozumiany jako proces transformacji) może zostać rozszerzona na „transformację czasu”.

Innym znaczeniem Wayeb’ są słowa WA i EB’. Słowo WA w Maya K’iche oznacza Pokarm, a EB’, to nazwa nawala B’E (E – Święta Droga do przeznaczenia) w Maya Yucateko, kiedy połączymy te dwa słowa poprzez wstawienie Y (i), otrzymamy słowo WAYEB’, które oznacza: Pokarm na Świętą Drogę do przeznaczenia.

WAYEB’ jest więc odpoczynkiem i świętą duchową ścieżką słonecznego kalendarza Majów Chol Ab’, jest wizją i transformującym snem o wszechświecie, kosmosie, ludziach i czasie. Jest to obecność oczyszczenia, porządku, harmonii ze wszystkimi duchowymi, naturalnymi i społecznymi elementami.

Wayeb’, to święty czas słonecznego majańskiegi kalendarza Ab’, najważniejsza 5-dniowa święta ceremonia w kalendarzu Chol Ab’ i w całym życiu Majów.

Wayeb’, to miesiąc, który wyraża cykle 365,2422 dni roku Ab’ i jest świętym miesiącem, który łączy nas z Kreatorem i Stwórcą (el Creador y Formador – Tz’akol, B’itol).

Wayeb’ jest miesiącem oczekiwania na nowego Eq’anela (Opiekuna Roku, po hiszp. – Cargador del Tiempo, dosłownie: Niosący Czas), jest uzupełniającym miesiącem przygotowań do powitania nowego słonecznego majańskiego roku Ab’, 5 świętych dni przekazania odpowiedzialności odchodzącego Opiekuna Roku (Cargador del Tiempo, Cargador del Año) i powitania odpowiedzialności nadchodzącego Nowego Opiekuna Roku. Pięć dni refleksji i podsumowania w każdym człowieku, w każdym domu, w każdej rodzinie i w każdej społeczności Majów.

WAYEB’ – MAŁY MIESIĄC, ALE Z WIELKĄ MOCĄ

Winal świętego Wayeb’ jest małym miesiącem Majów trwającym pięć dni, ale z wielką mocą 365 dni, nasi mądrzy przodkowie mówią, że to, co robimy w tym 5-dniowym miesiącu WAYEB’, wpłynie na nasze życie podczas całego następnego nowego roku Ab’ trwającego 365 dni. (…)

Dlatego w tym maleńkim miesiącu Wayeb’ każdy mężczyzna i kobieta Majów oraz ich dzieci są wezwani do zachowania tych 5 dni w całkowitego poświęcenia, aby oczyścić nasze drogi przed naszym Stwórcą, aby zapewnić sobie pomyślność i dobrą przyszłość na nadchodzący rok Kab’lajuj N’oj Uxe Pop’ (12 Noj Zero Pop’ 5152).

ZALECENIA NA WAYEB’

Nasi mędrcy Majów w miesiącu Wayeb’ zawsze mówią: Jeśli cierpiałeś w życiu, jeśli zawsze przytrafiały ci się złe rzeczy, jeśli zawsze słabo ci się powodziło, ten miesiąc Wayeb’ jest dla ciebie; abyś mógł noczyścić wszystkie negatywne i złe zapisy w swoim życiu i przekształcić je mocą Ajaw Tz’akol, B’itol, Al’om, K’ajolom w ciągu 5 dni miesiąca Wayeb’.

W tym świętym 5-dniowym miesiącu Wayeb’ istnieją bardzo ważne zalecenia, które każdy Maya powinien wypełnić, aby złamać każdy zły zapis, każde złe słowo wypowiedziane przeciwko niemu, a tym samym przyciągnąć do siebie dobry, błogosławiony, dostatni, pomyślny i przyjemny rok na Matce Ziemi.

Zaleceniem numer jeden Wayeb’ jest: PRZESTRZEGAJ 5 DNI ŚWIĘTEGO MIESIĄCA WAYEB’.

My, Majowie, nigdy nie podchodzimy do żadnego cyklu (dzień, tydzień, miesiąc, czy rok) bez przygotowania się na błogosławieństwo, na otrzymanie naszego szczęścia, naszego sukcesu i naszego zwycięstwa w życiu.

Dlatego pierwszym zaleceniem zawsze było i zawsze będzie przestrzeganie świętego 5-dniowego Wayeb’. Nasi mędrcy w przeddzień Wayeb’ zawsze mówią:

Och, dzieci, zachowajcie święty Wayeb’, bo święty Wayeb’ was zachowa, błogosławcie święty Wayeb’, bo święty Wayeb’ was pobłogosławi, traktujcie święty Wayeb’ dobrze, bo święty Wayeb’ będzie was dobrze traktował przez cały Nowy Rok.

Ponieważ wola Ajaw manifestuje się w świętym Wayeb’, przestrzegając go łączymy nasze myśli, słowa i czyny ze Stwórcą, aby zapewnić dobrą przyszłość, dobre przeznaczenie na nadchodzący rok 365 dni – podróż, którą rozpoczniemy 19 lutego 2024 roku.

Sposobem na przestrzeganie Wayeb’ jest duchowe poświęcenie się, co oznacza całkowitą abstynencję od wszelkich złych myśli, złych słów, złych uczynków i wszelkich złych zachcianek naszego ciała, takich jak alkohol, papierosy, narkotyki, obżarstwo oraz wszelka osobista i małżeńska aktywność seksualna.

Zalecenie numer dwa Wayeb’ brzmi: DUCHOWE OCZYSZCZENIE.

Duchowe oczyszczenie jest przykazaniem numer dwa Wayeb’, które nakazuje i zobowiązuje nas Majów, abyśmy w miesiącu Wayeb’ prosili o przebaczenie Ajaw i wszystkich naszych bliźnich, aby oczyścić naszą duszę i naszego ducha, a jednocześnie nakazuje nam, abyśmy w winalu Wayeb’ ukorzyli się przed babciami i dziadkami oraz przed wszystkimi świętymi energiami, aby czuli naszą miłość i przynieśli nam w nadchodzącym roku 365 dobrych, bogatych, słodkich i cudownych dni.

Nasi mędrcy mówią: Niech wszelka nienawiść, zawiść, zazdrość, gorycz, przewinienia, krytyka, brak przebaczenia i wszelkiego rodzaju negatywność, którą nosimy w sobie zostanie usunięta w Wayeb’ poprzez modlitwę, post, duchowe poddanie się i poprzez skruchę, ponieważ jeśli nie dokonamy tego ważnego oczyszczenia duszy i naszego wewnętrznego ja w Wayeb’, Majom będzie bardzo trudno mieć szczęśliwy, przyjemny i pełen życia rok.

Nasi mądrzy dziadkowie mówią, że w Wayeb’ prosimy o przebaczenie Ajaw i naszych bliźnich, których obraziliśmy, ponieważ jeśli jest coś, co trzyma Serce Nieba i Serce Ziemi z dala od nas, to są to nasze uchybienia, ale kiedy oczyszczamy się, prosząc i udzielając przebaczenia przed Stwórcą w Wayeb’, przybliżamy Go do nas i dla naszej pomyślności. Prośmy więc o przebaczenie w Wayeb’.

OH UK’UX KAJ, UK’UX ULEW K’UYALA’ JUNTI’R’I K’AMAQ.

k’intachelá p’ingui’ i p’ikgui j’untir r’i k’ajil k’a tz’akat Mayib’.

O Serce Nieba, Serce ziemi, przebacz nam nasze uchybienia i przemień nas.

Proszę o to dla mnie i dla całego mojego ludu i rodziny Majów.

Zalecenie numer trzy Wayeb’ brzmi: MATERIALNE I OGÓLNE OCZYSZCZANIE

Nasi mędrcy w Wayeb’ mówią: Oczyść swojego ducha, swoją duszę, swój umysł, swoje ciało i całą swoją istotę, oczyść również swój dom, swoją firmę, swoje narzędzia, absolutnie wszystko, aby wejść czystym w majański słoneczny Nowy Rok Ab’.

Wszystko, co stare, zepsute, zniszczone wyrzuć ze swojego domu i otoczenia, abyś nie miał nic, co przypomina ci o negatywnych rzeczach na nadchodzący Nowy Rok Ab’.

Ogólne oczyszczenie jest trzecim zaleceniem świętego Wayeb’ od naszych przodków Majów, abyśmy mogli dobrze sobie radzić w nadchodzącym roku Kab’ Lajuj N’oj Ukotz’ijal Pop’ (12 Noj Zero Pop 5152).

Generalne sprzątanie polega na wyniesieniu z naszego domu i wyrzuceniu wszystkich rzeczy, które nie są dla nas przydatne, tych których już nie używamy, tych które nie robią nic poza zbieraniem kurzu i tych których unikamy, ponieważ przywołują najbardziej gorzkie wspomnienia, te które nas zraniły, które zajmują miejsce lub których nigdy nie chcieliśmy mieć w pobliżu.

Ten obrzęd dziadków materialnej i ogólnej czystości daje nam możliwość wykonania całkowitej „przeprowadzki”, która pozwala nam porzucić negatywne rzeczy, abyśmy nawet ich nie dotknęli i abyśmy rozpoczęli nowy majański rok słoneczny Ab’ z nowym życiem, abyśmy zaczęli od nowa gromadzić tylko dobre i wspaniałe rzeczy.

Dlatego jesteśmy proszeni w tym trzecim zaleceniu Wayeb’, aby spalić w ogniu wszystkie nasze uchybienia i wszystko, co stare i bezużyteczne w naszym życiu i w naszym otoczeniu, i wejść w pokoju, w miłości i godności w chwalebny nowy rok KAB’ AJUJ N’OJ UX’E POP’ (12 N’OJ ZERO POP’ 5152) 19 lutego 2024.

Zalecenie numer cztery Wayeb’ brzmi: ZRÓB ZIPANIK’.

To zalecenie Wayeb’ jest najważniejsze i być może przewyższa wszystkie inne zalecenie, a jest nim czynienie ZIPANIK’ (hojnej ofiary przed Stwórcą dla mniej szczęśliwego sąsiada).

Poprzez to zalecenie nakazuje się Majom, aby wzięli swoje dobra i uczynili hojność dla swoich mniej szczęśliwych krewnych, sąsiadów, a tym samym naprawili swoje uchybienia przed Ajaw, a jednocześnie poprzez swoją hojność pokazali, że są prawdziwie skruszeni i chcą otrzymać dobro podczas nadchodzącego Słonecznego Nowego Roku Maya Ab’, i że pragną pomyślności oraz365 szczęśliwych, produktywnych, dostatnich i przyjemnych dni.

Nasi mędrcy mówią, że szczodrość, którą czynimy w miesiącu Wayeb’ jest tym, co sprawia, że błogosławieństwo i deszcz Ajaw spływają na naszą ziemię, na nasze życie osobiste, rodzinne i wspólnotowe w nadchodzącym Słonecznym Nowym Roku Majów Haab’. (…)

Nasi mędrcy i starsi mówią: Jeśli chcesz błogosławieństwa deszczu na nadchodzący nowy rok Ab’, czyń hojność swojemu bliźniemu w WAYEB’, ponieważ hojność sama w sobie ratuje przed suszą i śmiercią.

Wayeb’ jest daleki od tego, co wielu mówi, że jest to 5 dni złych wróżb i złych znaków, dla nas Majów jest to 5 błogosławionych i niezwykłych dni, które zostały nam dane przez Stwórcę, aby je przestrzegać, oczyścić się wewnętrznie, zrobić ogólne porządki w naszych domach i czynić hojność wobec naszych bliźnich, a tym samym przepowiedzieć dobrą przyszłość na nowy rok słoneczny Majów Ab’.

Dziękujemy za uwagę, życzymy aby wasze życie zostało znacznie wzbogacone w te 5 świętych dni miesiąca Wayeb’, a dzięki temu, że przestrzegacie Wayeb’, dzięki temu, że oczyścicie swoje wnętrze, swój dom i całe wasze otoczenie, wejdziecie w życie na nowo, a poprzez bycie hojnymi i życzliwymi dla swojej rodziny i bliźnich zostaniecie obsypani błogosławieństwami Ajaw na nadchodzący rok 12 N’OJ Zero Pop’ 5152.

Z poważaniem: www.MayaTecum.com Ajtij i Ajq’ij ludu Majów.

Słoneczny kalendarz Majów Ab’ na rok 5152 (12 N’OJ ZERO POP’ 5152), zaczynający się 19.02.2024 można zamówić tutaj (także w wersji elektronicznej pdf):

https://mayatecum.com/tienda-maya-tecum/

Zostaw Komentarz

Translate »