Nowy rok Ab’ 12 Noj 5152

 In Artykuły

Dzisiaj jest 12 Noj Zero Pop 5152 – początek nowego cyklu słonecznego Ab’. Zero (0) Pop oznacza początek Winala (miesiąca) w majańskie słonecznej rachubie czasu Ab’, natomiast 12 Noj to energia dnia wyznaczona przez kalendarz Cholq’ij (Tzolkin), będąca jednocześnie opiekunem Nowego Roku (po hiszp. Cargador del Tiempo, Cargador del Año, w dosłownym tłumaczeniu – Niosący Czas, Niosący Rok). Szczegółowe wyjaśnienie znaczenia opiekuna roku, jak i kalendarza Ab’ wymaga poświęcenia więcej czasu, postaram się to zrobić w osobnych artykułach, bo temat jest ciekawy.
Pokrótce teraz wyjaśnię, że słoneczny kalendarz Ab’ wyznacza 365 dniowe cykle i nie ma w nim lat przestępnych, ani żadnej innej korekty względem roku zwrotnikowego trwającego w przybliżeniu 365,2422 doby średniej słonecznej. Według Majów nie ma takiej potrzeby i trzeba przyznać, że jest w tym słuszność, bo cykle czasu nie mają nas zamykać w powtarzającym się kole czasu, a pozwalać na rozwój, do którego bardziej pasuje kształt spirali czasu. Oznacza to że początek roku będzie przesuwał się co 4 lata o 1 dzień w stosunku do kalendarza gregoriańskiego. Jednocześnie kalendarz gregoriański oprócz „wygody” polegającej na trwałym wyznaczeniu początku roku w dacie 1 stycznia i stałych dat świąt, dni roboczych i wolnych od pracy oraz terminów uiszczania opłat nie oferuje nic więcej. Zresztą taki był cel jego utworzenia, co miało dać poczucie panowania nad czasem, a okazało się iluzją. Od niepamiętnych czasów ludy rdzenne posługiwały się kalendarzami związanymi z cyklami kosmicznymi, głównie słonecznymi i księżycowymi, choć nie tylko. Zresztą do tej pory, także na ziemiach słowiańskich, główne święta wyznaczane są takimi wydarzeniami jak równonoce i przesilenia, a te nie przypadają zawsze w tej samej dacie kalendarza gregoriańskiego.
Powyższa „rozbieżność” pomiędzy kalendarzem Ab’ i gregoriańskim powoduje, że tylko 4 energie (Nawale) są opiekunami roku i występują kolejno w 13 tonach. Wyjaśnienie tym razem pominę, wynika to z prostej matematyki, która opisuje cykle Ab’ (365 dni) i Tzolkin (20 Nawali × 13 tonów = 260 dni). Tutaj też przejawia się obecność świętej geometrii, która dotyczy również czasu.
Opiekun roku jest znakiem czasu dla danego cyklu, określającym jego „tematykę”. Tak więc energia 12 Noj zapowiada na rozpoczynający się dzisiaj cykl skompletowanie doświadczeń związanych między innymi z wiedzą, Ziemią, umysłem zarówno jednostki, jak i zbiorowym, zrozumieniem, pamięcią, a także nowe pomysły i idee. Warto pamiętać, że umysł kreuje naszą rzeczywistość, więc niech nasza uwaga zasila myśli, słowa i czyny zgodne z kierunkiem, który wskazuje serce. ☀

Zostaw Komentarz

Translate »