Energia dnia 13.03.2024

 In Energia dnia


Dzisiaj, 13.03.2024, ze wschodem Słońca według sakralnego kalendarza Majów witamy energię B’elejeb’ (9) Ajpu.

Połączenie tonu 9 związanego z cyklami i żeńskim pierwiastkiem dającym życie ze stwórczą energią Ajpu daje Ci możliwość poczucia w sobie świętej wiecznej cząstki. Odkrywasz, że mimo tego że podążasz swoją drogą sam, to nigdy nie jesteś samotny, bo wszystko jest połączone z jednym Źródłem i ma w sobie również świętą iskrę. Zatem zawsze jest z Tobą (i w Tobie) Stwórca oraz całe Stworzenie.
Doświadczamy na Ziemi życia jako ludzie, którzy podlegają ograniczeniom planu materialnego. Nasze umysły przyzwyczajone są do poszukiwania racjonalnych rozwiązań – do analizowania świata w sposób, który mogą logicznie wytłumaczyć. A przecież to co odbierasz, to przekształcone w obraz impulsy elektryczne przekazywane przez Twoje zmysły. Odważ się spojrzeć oczami duszy poza „widzialną i namacalną” rzeczywistość, ZAUFAJ że jesteś na drodze wybranej przez Twoją boską cząstkę i realizujesz swoją prawdziwą misję. Co więcej sam jesteś tkaczem swojej rzeczywistości i z każdym doświadczeniem poznajesz się lepiej i nabierasz wprawy w kreowaniu. Przyciągasz do siebie to na co kierujesz uwagę, mogą to być obawy, dostrzegane braki, cudze lub swoje niedociągnięcia, jak również poczucie wdzięczności, dostatku, docenienia. Potrzebujesz szacunku – okazuj szacunek, potrzebujesz docenienia – doceniaj, potrzebujesz miłości – kochaj. Zawsze Twoim plonem jest to co sam zasiałeś słowem i czynem. Ziarna to myśli i emocje. Odważ się to osobiście sprawdzić nie szukając powodu.

Jesteśmy w trecenie E. Patrząc od strony fizycznej, to czas który sprzyja podróżom, ich planowaniu i wszelkim działaniom związanym ze zmianą miejsca oraz rozpoczynaniu nowej drogi, przygody, np. rozpoczęcie nowej pracy lub działalności. Od strony duchowej – to czas na wyznaczanie sobie nowych celów, działania związane z rozwojem, uświadamianie sobie własnej misji w życiu i głębsze zrozumienie samego siebie. Dotarcie do odpowiedzi na pytanie KIM JESTEM? może prowadzić przez zrozumienie co mogę dać Światu. Warto zatem obserwować otoczenie i jego prawdziwe potrzeby, bo przecież sami wybraliśmy sobie miejsce i czas, w którym jesteśmy. Oczywiście należy odróżnić obdarowywanie innych swoimi darami od spełniania cudzych oczekiwań i wyręczania innych – ta droga nie jest dobrym rozwiązaniem dla żadnej ze stron.
Energia E daje możliwość rozpoznania swojej duchowej ścieżki, ukierunkowanie poprzez dokonanie wyboru z poziomu serca, możliwość urzeczywistnienia prawdziwych pragnień (duszy) będących na drodze do realizacji swojej misji.

Energia Ajpu wnosi do treceny E zdolność do nawiązania bezpośredniej relacji ze Stwórcą, do poczucia w sobie świętości i możliwości boskiej kreacji. Przynosi również pewność, że wybraliśmy właściwą drogę oraz siły i chęć do pokonywania przeciwności.

Ajpu to Nawal oznaczający Słońce, Stwórcę, łączący w sobie energię wszystkich 20 Nawali. To także symbol myśliwego polującego z dmuchawką, ojca, relacji z Bogiem. Energia Ajpu wspiera nas w pokonywaniu wyzwań, zwłaszcza związanych z ego, słabości, w dążeniu do rozwoju, oświecenia, znalezieniu w sobie wytrwałości i cierpliwości w dążeniu do celu. Doskonały dzień na stawienia czoła własnym lękom, na okazanie ojcowskiej miłości i bycie przykładem dla dzieci, na poprawę relacji z ojcem i innymi mężczyznami w rodzinie. To najsilniejsza energia męska, więc należy jej używać z wyczuciem, aby czegoś nie zniszczyć lub kogoś nie zranić.

Pokłońmy się dzisiaj Ojcu Słońce, podziękujmy za życie oraz za wszystkie wyzwania, które pozwalają nam docenić jego wartość i zrozumieć czym jest szczęście. Dzień sprzyja proszeniu o pewność w działaniu i siłę do pokonywania wyzwań, o ochronę dla dzieci i słabszych oraz mądrość, aby zrozumieć spuściznę Przodków.
Masz dobry czas na medytację i komunikację ze Słońcem oraz z Naturą oraz zrozumienie sygnałów pochodzących z tej strony.

Osoby urodzone w Ajpu pochodzą z E, a ich przeznaczeniem jest Q’anil. Osoby obdarzone zdolnościami przywódczymi i artystycznymi (zwłaszcza muzyka, taniec, rękodzieło), dobrzy ojcowie, obrońcy Natury. Potrafią osiągnąć każdy cel odważnie pokonując przeszkody i odnaleźć się w każdej sytuacji. Dobrzy organizatorzy, pracownicy, przyjaciele. Osoby pewne siebie, sprawnie planujące działania, niezależne, często selektywne w doborze towarzystwa. Zagrożeniem jest skupienie się na zaspakajaniu zachcianek ego, zamiast na dawaniu światła (Słońce w środku jest czarne). Nieuświadomiona energia Ajpu może przejawiać się jako autorytatywność, mściwość, problematyczność, przesadna podejrzliwość, wrogość wobec wszelkiej krytyki, czy skłonność do obrażania się.

Ton 9 związany jest z żeńskim pierwiastkiem i kosmicznymi cyklami, sprzyja zakończeniu rozpoczętych spraw, oznacza również centrum i wzmacnia intuicją energię Nawala, z którym występuje.

Przypominam, że zgodnie z Cholq’ij energia dnia rozpoczyna się wraz z pierwszymi promieniami Słońca, niezależnie od miejsca (strefy czasowej) na Ziemi i kończy się wraz z kolejnym wschodem, kiedy to witamy nową energię.

Słonecznie pozdrawiam ☀

Translate »