Energia dnia 21.05.2024

 In Energia dnia


Dzisiaj, 21.05.2024, od wschodu Słońca Cholq’ij, święty kalendarz Majów, wskazuje Nawal Oxlajuj (13) Toj.

Ostatni dzień treceny Noj daje Ci sposobność do głębokiego zrozumienia doświadczeń zebranych podczas ostatnich trzynastu dni. Energia Toj uczy jak działa prawo przyczyny i skutku (prawo karmy), uczy zachowania równowagi pomiędzy przyjmowaniem i ofiarowywaniem, która dotyczy również zdobywania wiedzy. Nie gromadzisz wiedzy po to, żeby tylko ją mieć, a po to aby ją wykorzystywać w praktyce. Ważne jest, aby potrafić słuchać i z wdzięcznością przyjmować informacje, nawet jeśli Ci się nie podobają, oraz aby dzielić się własnymi doświadczeniami dla rozwoju Ziemi i wszystkich Jej dzieci.
Po dniu zbierania plonów (Q’anil) przychodzi dzień zapłaty (Toj). Ton 13 pokazuje jasne i ciemne strony towarzyszącej mu energii, zadbaj zatem o to, aby dobrowolnie spłacić wszelkie zobowiązania i odwdzięczyć się za uzyskane wsparcie. Jeśli nie masz możliwości zrobić tego bezpośrednio osobom, dzięki którym zyskałeś, wesprzyj tych co potrzebują lub zrób coś dla wspólnego dobra.
Wyraź dzisiaj swoją wdzięczność Ogniowi, ofiarowując mu np. świece, kopal, kadzidło, tytoń, kroplę swojej krwi i poproś go aby uwolnił Cię od ciężaru długów, których nie jesteś w stanie spłacić.

Jesteśmy w ostatnim dniu treceny Noj. To czas, który uczy nas korzystania ze zdolności logicznych, analitycznych, które daje nam umysł, aby znajdować racjonalne rozwiązania, układać plany, wykorzystywać zdobytą wiedzę i doświadczenie w praktyce, czyli zamieniać je w mądrość. Trecena Noj sprzyja również zdobywaniu wiedzy i dzieleniu się nią z innymi.
Noj to zbiorowy umysł, inteligencja żywej istoty jaką jest Ziemia. Z drugiej strony, to nasze indywidualne umysły, które wciągają nas w istniejące tylko w nich rozważania związane z przeszłością i przyszłością. Jeśli nie pozwolisz umysłowi zapanować nad sobą skupiając uwagę wyłącznie na chwili obecnej, zyskasz wspaniałego sługę i sojusznika. Dzięki niemu Twoje myśli niczym ziarno wzrosną przynosząc owoce. Pomogą Ci w tym mądrość zdobyta w poprzedniej trecenie związana m.in. z zaprzestaniem osądzania siebie i innych. Masz sprzyjający czas, aby nauczyć się akceptacji tego co Cię otacza i pozytywnego nastawienia do Świata, aby mógł on odpowiedzieć Ci tym samym.

Dzień Toj wnosi do treceny Noj Ogień, który zabiera nasze długi karmiczne w zamian za składane ofiary. Wyrównanie naszego „salda” energetycznego, zrzucenie balastu zobowiązań i osiągnięcie równowagi pomiędzy przyjmowaniem i ofiarowaniem pozwoli Ci na uspokojenie umysłu i uzyskanie nowej przestrzeni dla kreacji.
Energia Toj zamyka trecenę Noj przynosząc zrozumienie że z jednej strony każdy odpowiada za własne działania i własny rozwój, a z drugiej ewoluujemy zbiorowo wraz z Ziemią, więc potrzebujemy dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Wzajemne dzielenie się zapewnia obustronny przepływ energii i równowagę pomiędzy dawaniem i przyjmowaniem. Warto w każdej interakcji czuć się zarówno uczniem jak i nauczycielem, nigdy nie wiemy do końca kto nam przekaże to czego potrzebujemy do wzrostu. Dzielenie się to nie tylko ustne czy pisemne przekazywanie informacji, to również wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia w praktyce, dając przykład innym.

Toj to ofiara, spłata naszych długów i zobowiązań (niekoniecznie materialnych), prawo przyczyny i skutku (akcji i reakcji; zwane też prawem karmy), poświęcenie, pokora, słuchanie potrzeb innych, podziękowanie za życie i wszystko co otrzymujemy, dawanie i przyjmowanie, kropla krwi, (u Majów z Jukatanu – Muluc, związana z Wodą), również Ogień jako reprezentant Słońca (Tojil u Majów z Gwatemali) na Ziemi.

Toj to dzień ceremonii dziękczynnych przy Ogniu i składania ofiar w postaci świec, kadzideł, pokarmów (np. cukier, miód), kwiatów, tytoniu. Tego dnia dziękujemy za wszystko co otrzymujemy w życiu i prosimy o odpuszczenie naszych przewinień. Tradycją Majów jest ofiarowane. Ogniowi w tym dniu kropli krwi. Toj to również dzień na wysłuchanie i poświęcenie swojego czasu dla innych, spłatę naszych długów i zobowiązań oraz zwrot tego co nie należy do nas. W dniu Toj składane są nie tylko ofiary materialne (np. świece) podczas ceremonii z Ogniem, ale również to czas na nasze osobiste poświęcenie na rzecz innych, zwłaszcza tego co mamy najcenniejsze, czyli naszego czasu i UWAGI. To czas powrotu do równowagi pomiędzy tym co otrzymujemy i dajemy. Wszystko opiera się na wymianie energetycznej (nawet jeśli przybiera postać materialną) i zostanie prędzej czy później spłacone. Jeśli zaniedbujemy lub zapominamy o wyrównaniu nawet drobnych zobowiązań, gromadzą się i ciążą nam. Coraz większy balast sprawia nam coraz większy dyskomfort, który może manifestować się jakość ból, choroba, czy cierpienie.
Zwróć szczególną uwagę na swoje działania i intencje, którymi się kierujesz, bo dzisiejsza energia nieubłaganie sprawi, że zbierzesz, to co zasiałeś. Okazuj wdzięczność i rozprzestrzeniaj miłość.

Osoby urodzone w dniu Toj poczęte są w Imox, a ich przeznaczeniem jest Noj. Są to ludzie pomocni, pracowici, kochający, marzycielscy. Ważne jest dla nich poświęcenie i służba innym, więc ich codzienne zajęcia powinny być z tym związane (np. usługi, doradztwo). Brak realizacji tego powołania może negatywnie odbić się na ich kondycji. Równie niekorzystne będzie zupełne wyrzekanie się swoich potrzeb, więc jak w każdym innym aspekcie potrzebne jest tu znalezienie równowagi.

Ton 13 pozwala nam na połączenie ze stroną duchową, z zaświatami, na podsumowanie nauk, które otrzymaliśmy w kończącej się trecenie i przygotowanie się do nowych wyzwań. Możemy doświadczyć całego spektrum właściwości towarzyszącego mu Nawala, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. W dniach z energią 13 prowadzone są ceremonie i inicjowane są nowe altary – przez przewodników duchowych (Ajq’ij) zdolnych do pracy z tak wysoką energią.

Przypominam, że zgodnie z Cholq’ij energia dnia rozpoczyna się wraz z pierwszymi promieniami Słońca, niezależnie od miejsca (strefy czasowej) na Ziemi i kończy się wraz z kolejnym wschodem, kiedy to witamy nową energię.

Słonecznie pozdrawiam ☀

Translate »