Cargador del Tiempo, Cargador del Año, Opiekun roku

 In Artykuły

Cargador del Tiempo, Cargador del Año to w dosłownym tłumaczeniu z języka hiszpańskiego Niosący Czas, Niosący Rok, który graficznie przedstawiany jest często jako postać widoczna pośrodku załączonej ilustracji. W języku polskim brzmi to dość niezrozumiale, więc ja używam określenia Opiekun Roku, które jest według mnie zrozumiałe oraz najbardziej oddaje istotę tematu, z którym jest związane. A temat ten to określenie Energii (Nawala), która patronuje, czy też opiekuje się, rokiem Haab’, czyli 365-dniowym cyklem słonecznego kalendarza Majów Chol Ab’.

Zanim przejdę to wyjaśnienia co to dla nas oznacza, warto przypomnieć że wbrew potocznemu określeniu „kalendarz Majów”, Majowie korzystali i korzystają z szeregu rachub czasu (kalendarzy) o różnej długości cykli, które współgrają ze sobą niczym tryby w zegarku. Ten zaawansowany system złożony jest z wielu kalendarzy, które rozpatrywane także jednostkowo, pokazują nam na podstawie cykli astronomicznych informacje przydatne tak w życiu codziennym, jak i w rozwoju osobistym. Można na przykład wyczytać jakie działania będą w danym czasie wspierane, a jakie lepiej odłożyć na inny termin, stąd ja określam je jako prognoza wiatrów dla żeglarza, ułatwiająca nawigację. To jednak duże uproszczenie, znajomość cykli czasu pozwala na zestrojenie się z rytmem (pulsem) PrzyRody i całego Wszechświata pozwala szczęścia i dobrostanu we wszystkich sferach życia.

Jak określa się Opiekuna roku? Tutaj mamy przykład „zazębiania się” 365-dniowych cykli kalendarza Chol Ab’ (Haab’) i 260-dniowych cykli kalendarza Chol q’ij (Tzolkin, zwanego potocznie Kalendarzem Majów). Energia pierwszego dnia cyklu Haab’ odczytana w kalendarzu Tzolkin to właśnie Opiekun roku (Cargador del Año). Obecnym rokiem, 12 Noj 5152, który rozpoczął się w dniu 19.02.2024, opiekuje się 12 Noj, co zapowiada skompletowanie doświadczeń związanych między innymi z wiedzą, Ziemią, umysłem zarówno jednostki, jak i zbiorowym, zrozumieniem, pamięcią, a także nowe pomysły i idee, pisałem o tym tutaj: https://mayancalendar.eu/2024/02/19/nowy-rok-ab-12-noj-5152/. Opiekun roku jest właśnie swoistym znakiem czasu dla danego cyklu, który określa jego „tematykę”, a w przypadku ludzi urodzonych w danym cyklu jest dodatkową składową ich energetyki, można powiedzieć „dodatkową mocą”. Omawiam ją podczas omawiania analizy urodzeniowej, ci którzy nie wiedzą na czym ona polega mogą przeczytać o tym tutaj: https://mayancalendar.eu/analiza-urodzeniowa/.

Ze względu na to że w kalendarzu Haab’ nie ma lat przestępnych, ani nie stosowane są żadne inne „korekty” (piszę o tym tutaj: https://mayancalendar.eu/2024/02/29/lata-przestepne/), tylko 4 Energie (Nawale) są opiekunami roku i występują kolejno w 13 tonach. Te Nawale to E, Noj, Iq’ i Kej, obrysowałem je na czerwono na załączonej ilustracji. Wynika to ze świętej geometrii, która dotyczy również czasu, oraz z matematyki, która opisuje cykle Ab’ (365 dni) i Tzolkin (20 Nawali × 13 tonów = 260 dni). Skoro mamy 20 Nawali, to cyklicznie powtarzają się one co każdą wielokrotność 20 dni, czyli co 20, 40, 60, itd. Tak więc jeśli dzisiaj mamy dzień E, to za 20 i za 360 dni także będzie E. Zakładając że dzisiejszy dzień jest pierwszym dniem 365-dniowego cyklu, oznaczmy sobie go numerem 1. Skoro w dniu nr 1 mamy E, to w dniu nr 361 też będzie E, co oznacza że w dniu nr 366 będzie piąty kolejny Nawal występujący po E, czyli Noj. Dzień numer 366 jest pierwszym dniem kolejnego cyklu (365+1), więc jest Opiekunem roku kolejnego. W kolejnym cyklu sytuacja się powtórzy więc będziemy mieli Opiekuna roku Iq’, w następnym Kej, a w jeszcze kolejnym znowu E.

Natomiast jeśli przyjrzymy się tonom (których jest 13, więcej informacji o nich jest tutaj: https://mayancalendar.eu/tony/), to każdy z nich będzie powtarzał one co każdą wielokrotność 13 dni, czyli co 13, 26, 36, itd. Czyli jeśli dzisiaj mamy ton 8, to za 364 (28ˣ13) dni także będzie ton ósmy. Zatem oznaczając dzisiejszy dzień numerem 1 możemy być pewni że w dniu numer 365 będzie ten sam ton, a w dniu numer 366 ton o 1 wyższy, czyli w naszym przypadku dziewiąty. Tym samym dochodzimy do wniosku, że Opiekun roku kolejnego ma zawsze ton o jeden wyższy od poprzedniego.

Podsumowując powyższe obliczenia, mam nadzieję że jasne, możemy łatwo sprawdzić jakich Opiekunów roku będą miały kolejne cykle. Skoro obecny cykl jest pod patronatem 12 Noj, to kolejne będą miały Opiekunów: 13 Iq’, 1 Kej, 2 E, 3 Noj, 4 Iq’, itd. Po 52 latach Haab’ powtórzy się dokładnie ten sam Opiekun roku (Ton i Nawal). Wynika to z prostej matematyki: najmniejszym wspólnym mianownikiem dla 260-dniowego cyklu Tzolkin i 365-dniowego cyklu Haab’ jest 18980 dni, czyli 52 cykle po 365 dni lub 73 cykle po 260 dni. (Jeśli ktoś nie wierzy może policzyć samodzielnie). Tutaj też od razu rzuca się w oczy nieprzypadkowość, bo 52, to 13ˣ4, a obie te liczby mają swoje wyjątkowe znaczenie, nie tylko dla Majów. Ale o tym innym razem.

Zostaw Komentarz

Translate »